Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur fördelas kostnaderna mellan sambor?

    Hej! Som sambo i hans hus undrar jag över hur man delar upp kostnaderna. Vi delar redan nu på el, bredband, försäkringar och andra löpande utgifter. Men när pannan gick sönder började vi fundera över om jag, som inneboende, ska vara med och betala den kostnaden eller om det ingår i huset så att säga. Vore tacksam för svar, det är klurigt med det där.

    Rådgivarens svar

    2021-02-18

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Sambor

    Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1 § SamboL. Bodelning görs när samboförhållandet har upphört på begäran av någon av samborna, 8 § SamboL. I bodelningen ingår samboegendom, det vill säga sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § SamboL. Med sambors gemensamma bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

    När det gäller kostnader i ett samboförhållande så finns det inte några regler som anger hur kostnader ska fördelas mellan sambor. Det innebär att sambor har en stor valfrihet när det gäller kostnadsfördelningen och får bestämma själva hur de exempelvis ska fördela kostnaderna för bostad och mat.

    I ditt fall och rekommendation

    Jag skulle rekommendera att ni delar alla kostnader på hälften. Då blir det en jämn fördelning av kostnaderna och ingen av samborna kommer behöva tillföra mer pengar än den andra sambon. Som ovan nämnts finns det inte några regler om hur kostnaderna ska fördelas mellan sambor och ni får naturligtvis komma överens om något annat än det jag har föreslagit.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga! Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med en av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna har stor kunskap och erfarenhet inom familjerätt. Du är också välkommen att ställa en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden