Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur fördelas egendom och skulder om vi har ett samboavtal?

    Om jag och sambon köper hus för 1500000kr äger hälften var och jag lånar ut 250000kr till honom och lägger 250000kr själv samt revers och avtalar bort sambolagen. Vid en försäljning om vi säljer för samma summa, ingen amortering för enkelhetens skull i räknandet så betalas lån av med 1 miljon och jag får min skuld 250000kr innan delning, då delas alltså mina 250000kr jag la in själv upp på hälften samt vinsten?

    Rådgivarens svar

    2020-09-23

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen. Inledningsvis kommer jag gå igenom regleringen, för att därefter besvara på din fråga. Som jag uppfattar din fråga har ni ett gemensamt lån om 1 mkr som avser fastighetsköpet, varpå resterande 500 000 är finansierat dels genom 250 tkr som din sambo lånat av dig, dels 250 tkr som du har betalat kontant. Du skriver att ni har avtalat bort Sambolagen, men med hänsyn till att du pratar om delning i slutet kommer jag först gå igenom hur bodelningen skulle se ut om ni inte avtalar bort Sambolagen samt att, som ofta blir fallet i praktiken, lån ej har avbetalats innan bodelning sker.

    Bodelning enligt Sambolagen

    Huvudregeln enligt Sambolagen är att en bodelning görs när ett samboförhållande upphör, om det inte sker till följd av att samborna ingår äktenskap (8 §). Vid en sådan bodelning beräknas först sambornas andelar i samboegendomen. Som samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensam användning (3 §). Undantag görs dock för viss egendom, såsom egendom som erhållits genom testamente med ett villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda. När andelsberäkningen görs skall, från vad en sambo äger av egendomen, avräknas så mycket att de täcker de skulder den sambon har när förhållandet upplöses (13 §). I första hand gäller detta för skulder som är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen, som t.ex. vid ett lån med säkerhet i den gemensamt ägda fastigheten. Eventuellt kan dock din sambo göra avdrag även för skulden till dig på 250 tkr då denna är att hänföra till fastighetsköpet. Vid en bodelning enligt SamboL skulle det medföra följande beräkning:

    Sambo 1

    Sambo 2  

    Hus 750 000 kr

    Hus 750 000 kr

    Banklån 500 000

    Banklån 500 000

    Skuld till Sambo (1) 250 000

    Det totala värdet för samboegendomen efter att avdrag för skulderna har gjorts är alltså 250 tkr. Denna summa fördelas lika mellan samborna enligt 14 §.

    Samboavtal

    Genom SamboL 9 § ges en möjlighet att avtala om att reglerna om bodelning inte ska gälla för samborna. Då gäller istället i första hand Samäganderättslagen för delning av huset, och Skuldebrevslagen för lånet. Konsekvensen är att någon delning motsvarande den i SamboL inte görs, utan istället äger var och en så stor andel i huset som denne har betalat (SamäganderättsL 1 §). Följden blir att då fastigheten säljs får ni vardera hälften av försäljningssumman, och behöver betala era respektive skulder. Vad som därefter kvarstår delas dock inte, utan du behåller dina 250 000 kronor själv.

    Din situation

    Som jag uppfattar det har ni ännu inte köpt huset eller skrivit något samboavtal. Om ni inte skriver samboavtal är det den bodelning som gäller enligt SamboL som görs, och under de givna förutsättningarna kommer 250 tkr då fördelas lika vid en bodelning. Om ni däremot skriver ett samboavtal kan ni undanta antingen all egendom, eller endast huset och skulderna från att omfattas av bodelningsreglerna. I så fall kommer du under de givna förutsättningarna själv få behålla 250 000 kronor utan att någon fördelning görs. Jag rekommenderar att ni upprättar ett samboavtal, vilket ni kan göra via Familjens Jurists onlinetjänst. Ni kan även kontakta en av Familjens Jurists duktiga jurister om ni behöver rådgivning om avtalet. Vidare är det viktigt att ni upprättar ett låneavtal mellan varandra. Om ni vill ha hjälp med det rekommenderar jag att boka tid med en jurist hos Familjens Jurist.

     

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Kontakta oss gärna på nytt om du har några andra frågor!

    Daniel Lönnberg
    Studentrådgivare - Teamledare Uppsala
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden