Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Har min sambo rätt till lägenheten?

    Hej
    Jag bor med min tjej. Vi kommer inte överens längre och jag börjar tänka att gå skilda vägar.
    Från början bodde vi i hyresrätt andrahandsuthyrning. Sedan köpte jag bostadsrätt (helt själv) och vi flyttade ditt. Vi har bott där i nästan tre år nu. Under tiden har jag totalrenoverat lägenheten och bekostade allting. Jag har även betalat alla räkningar (hyra, el osv.) under tiden. Den enda kostnaden vi delar på är maten. Hon tjänar mycket mindre än jag, och jag tyckte att det är rätt att göra så.
    Vi har inget samboavtal och vi har inte reglerat vår relation på något sätt. Hon är folkbokförd på adressen.
    Min fråga är: vad kommer hända med legenheten om vi väljer att sluta vårt förhållande?
    Har hon rätt till någonting?
    Jag skulle vara tacksam om någon kan förklara vad som gäller.
    Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2017-07-14

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga juristen med din fråga!

    Vem som har rätt till bostad och egendom i bostaden när två sambor separerar regleras i sambolagen. Om ni inte har upprättat ett samboavtal är det sambolagens bestämmelser som gäller. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vad gäller enligt sambolagen?
    Med sambo menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen. Med detta menas att ni ska ha bott tillsammans under en längre tid, ha någon form av sexuellt umgänge samt dela på vardagliga sysslor och ekonomi. Om båda är folkbokförda på samma adress kan detta tala för att ett samboförhållande föreligger. För att utreda om ett samboförhållande föreligger görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet med hänsyn till alla omständigheter.

    Bostad och egendom som har köpts för gemensam användning utgör samboegendom och ska fördelas mellan samborna när samboförhållandet upphör, se 8 § sambolagen. Detta kallas bodelning och görs på begäran av någon av samborna.

    I sambolagen finns dock en övertaganderätt vilket betyder att den som behöver bostaden bäst har rätt till den. 16 § 2 st reglerar när bostaden utgör samboegendom, då görs en behovsprövning. Utgör lägenheten inte samboegendom finns en övertaganderätt i 22 § som stadgar att den som behöver bostaden bäst har rätt till den mot att denne ersätter den andra parten för bostadens värde. Om det inte finns några barn med i bilden gäller dock detta endast om synnerliga skäl föreligger. 

    Vad gäller i ditt fall?
    Ni har bott med varandra i 3 år och förutsatt att ni har levt i ett parförhållande kan ni anses vara sambos i lagens mening. Att din tjej är folkbokförd på lägenheten talar också för att ni har en avsikt att bo tillsammans och att ni därför är sambos, detta är dock inte en avgörande faktor.

    För att din tjej ska ha rätt till lägenheten måste den utgöra samboegendom. Det faktum att du köpte lägenheten helt själv och betalar för hyra, el och räkningar själv talar för att lägenheten är din enskilda egendom och att den därför inte ska ingå i en eventuell bodelning. Dock tittar man även på avsikten vid köpet, om din avsikt var att du och din tjej skulle bo där tillsammans eller om du köpte den för enskilt bruk och att din tjej därefter flyttade in. Eftersom att du skriver att du köpte lägenheten när ni var tillsammans och att ni flyttade in på en gång låter det som att du köpte den för gemensamt bruk. Då jag inte har alla omständigheter kan jag inte bedöma om er lägenhet utgör samboegendom eller inte. Men, om du köpte lägenheten själv för enskilt bruk utgör den din enskilda egendom, din tjej har då inte rätt till lägenheten.   

    Om ni har köpt saker till lägenheten som är avsedda att användas tillsammans, t.ex. soffa, säng eller TV utgör detta samboegendom och din tjej har rätt till hälften av denna egendom.

    Övertaganderätten blir endast tillämplig om din tjej har störst behov av lägenheten. Omständigheter som talar för att en sambo har bäst behov är om det finns barn med i bilden och barnen kommer bo hos ena föräldern, ålder, handikapp, hälsa och möjlighet att erhålla boende på annat håll. Om 16 § 2 st eller 22 § tillämpas beror på om lägenheten bedöms utgöra samboegendom eller inte. Även om din tjej bedöms ha störst behov av lägenheten måste det även vara skäligt att hon tar över den. I skälighetsbedömningen tas hänsyn till ekonomiska förutsättningar att behålla lägenheten, möjlighet att lösa ut den andra sambon samt om lägenheten har ett affektionsvärde för någon av samborna. 

    Hur kan du gå vidare?
    Genom att upprätta ett samboavtal kan ni bestämma att sambolagens regler inte ska gälla. I samboavtalet kan ni t.ex. skriva att lägenheten ska tillfalla dig vid en separation. Samboavtalet måste upprättas innan en eventuell separation och detta avtal skrivs tillsammans med din tjej. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av ett samboavtal, om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du fick klarhet i vad som gäller!

    Med vänlig hälsning,
    Sofia Berg   

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden