Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Frågor rörande sambo, äktenskap och ersättning till nyanländ

    Hej! Jag och min sambo väntar barn med nedkomst om en dryg månad. Vi funderar nu på om vi ska gifta oss eller ej. Vi vet ju att det finns många juridiska fördelar då man ska ha barn med att vara gifta.
    Vi undrar också om det i vårt fall kan finnas några nackdelar för oss att gifta oss, detta med tanke på att min sambo är nyanländ i Sverige, helt nyligen har beviljats uppehållstillstånd och svenskt personnummer och att han ingår í en etableringsplan. Finns det stöd han kan få idag som vi förlorar om vi gifter oss? Vi lever redan som sambo i en bostad som jag äger, så jag tror i vilket fall inte att han har rätt till något bostadsbidrag eller liknande.
    Om vi gifter oss kommer vi troligen teckna ett äktenskapsförord vad gäller våra tillgångar då jag äger vårt nuvarande hus. Min sambo har hittills bott gratis i vår bostad, men då han får ett etableringsstöd är tanken att han ska betala någon form av hyra, ska man upprätta ett hyreskontrakt för det då? Är det något vi isåfall gör hos juristen i samband med att vi upprättar äktenskapsförord?
    Vi har också funderingar på att sälja vår nuvarande bostad och att köpa en annan bostad i en ny stad. Vad händer då med äktenskapsförordet? I vårt fall har min sambo ingen ordentlig inkomst utöver etableringsbidraget då han kommer att gå på SFI den närmaste tiden vilket gör att han inte kommer hinna arbeta, medan jag har ett hyfsat betalt jobb, det är också jag som kommer att stå för insatsen för det nya bostadslånet. Men köper vi på nytt tillsammans antar jag att det ändå blir 50/50 om bodelning skulle uppstå senare?
     

    Rådgivarens svar

    2017-11-20

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller avseende dina frågor.

    Skillnad mellan att vara sambos och gifta
    Skillnaden på att vara sambo eller gifta är ganska stor. Ett äktenskap betyder ett större skyddsnät, framför allt för den svagare parten, vid en separation eller om någon av makarna dör. Att separera som sambos innebär att parterna delar hälften på bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) endast om de anskaffades för gemensamt bruk. Annan egendom så som bilar, bankmedel och sommarstuga ligger utanför delandet. Vid en äktenskapsskillnad kommer i princip allt man äger att delas och vardera parten får hälften var. Vid ett dödsfall ärver inte sambor varandra medan makar ärver varandra.

    När det kommer till barn blir skillnaden om fadern räknas som vårdnadshavare vid födseln eller inte. Om ett barn föds när ni är sambos måste pappan erkänna faderskapet för att bli vårdnadshavare. Detta gör man genom att gå till socialnämnden i sin kommun och fastställa att man är fader till barnet genom att skriva på ett papper. Om ni är gifta behöver ni inte fastställa faderskapet och båda föräldrarna anses som vårdnadshavare från födseln.

    Ekonomiskt stöd för nyanlända
    Etableringsersättning ges till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Eftersom en etableringsplan högst kan vara i två år är även etableringsersättningen begränsas till två år. Får man etableringsersättning kan man även få etableringstillägg om man har barn under 20 år som är bosatta i samma bostad och står under den nyanländes vårdnad. Ni bör därför kolla upp möjligheten till etableringstillägg när ert barn föds.

    Bostadsersättning kan ges till den som bor ensam i en bostad. Bostadsbidrag ges till unga eller till barnfamiljer med låga inkomster. Varken bostadsersättning eller bostadsbidrag lär därför vara aktuellt i ert fall.

    I övrigt finns det inte några ersättningar din sambo kan gå miste om i fall att ni gifter er.

    Äktenskapsförord avseende nuvarande och ny bostad
    Genom äktenskapsförord kan man bestämma att särskild egendom ska vara enskild egendom och därför inte ingå i en bodelning, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Om ni gifter er kan ni alltså upprätta ett äktenskapsförord där ni bestämmer att ditt hus utgör din enskilda egendom. Om ni sedan väljer att sälja huset och köpa en ny bostad kommer ert äktenskapsförord gälla även för den nya bostaden, se 7 kap 2 § 6 p äktenskapsbalken om egendom som träder i enskild egendoms ställe.

    Köpa ny bostad som sambos
    Köper ni ny bostad när ni i sambos kommer bostaden utgöra samboegendom eftersom ni köper den för att bo i den tillsammans. Samboegendom delas 50/50 vid en separation. För att undvika att bostaden delas mellan er kan ni upprätta ett samboavtal som säger att bostaden inte ska ingå i en bodelning, se 9 § sambolagen.

    Hyresavtal mellan sambos
    Oftast brukar det räcka med att ha en muntlig överenskommelse sinsemellan om att man delar på hyran. Om du vill vara säker på att din sambo betalar hyra kan ni upprätta ett skriftligt avtal. Ni kan upprätta detta avtal själva och skriva under det eller så kan ni ta hjälp av en jurist om ni är osäkra på hur ni ska skriva.


    Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om ni behöver ytterligare hjälp är ni varmt välkomna att kontakta Familjens Jurist. De kan bland annat hjälpa er med samboavtal, äktenskapsförord eller allmän rådgivning.  

    Med vänlig hälsning,
    Sofia

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden