Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Försäljning av fastighet i samboförhållande

    Om jag och min Sambo med två barn bor i en villa och jag vill sälja så jag tycket att relationen är skadlig för oss och barnen? Men min sambo vägrar?? Hur går jag tillväga? 

    Rådgivarens svar

    2017-11-12

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning.

    Din fråga rör försäljning av fastighet i ett samboförhållande. Sambolagen (SamboL) gäller i detta fall då ni är sambos. Utöver detta kan lagen om samäganderätt vara tillämplig på frågan då det verkar som att det rör sig om en samägd fastighet. Jag kommer i mitt svar utgå från att fastigheten i fråga är gemensamt ägd av er båda. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Bodelning enligt SamboL

    Genom en bodelning fördelas det som utgör samboegendom, alltså sambornas gemensamma bostad och bohag (se 3 § SamboL), mellan samborna vilket följer av 8 § SamboL. För att få till en bodelning mellan sambos krävs det enligt 8 § SamboL att samboförhållandet har upphört på annat sätt än att samborna har ingått äktenskap. Enligt 2 § p. 2 SamboL, som är den tillämpliga punkten på detta fall, upphör samboförhållandet om samborna flyttar isär. Av bestämmelsens andra stycke följer att förhållandet också ska anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Detta gäller under förutsättning att samborna inte kan komma överens om en bodelning, då kan domstolen bestämma att någon ska vara bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § ÄktB som alltså även gäller för sambos genom hänvisningen i 26 § SamboL.

    Tvångsförsäljning enligt lagen om samäganderätt

    Lagen om samäganderätt är ett verktyg för att lösa ägarkonflikter. Det krävs som huvudregel att delägarna i fastigheten är eniga om förändringar som ska göras i fastigheten, eller enighet om att försäljning av fastigheten ska ske. Dock finns det undantag till detta. I 6 § stadgas att en delägare av en samfälld fastighet kan ansöka hos tingsrätten om att försäljning ska ske genom offentlig auktion. Detta blir alltså en tvångsförsäljning och är en åtgärd som kan vidtas om ägarna inte kommer överens. Det är dock viktigt att påpeka att anstånd kan ges om en delägare kan visa att synnerliga skäl (väldigt starka skäl) finns mot att sådan försäljning ska ske. Detta blir alltså som ett undantag från undantaget.

    Sammanfattning

    I detta fall kan alltså både SamboL och lagen om samäganderätt tillämpas.

    För att bodelning enligt SamboL ska kunna tillämpas i ert fall krävs det att ert samboförhållande har upphört, exempelvis genom att ni har flyttat isär eller att du ansöker om en bodelningsförrättare. Bodelningen blir såklart smidigast om ni kan komma överens. I detta fall verkar det inte som att ni kan komma överens och då kan det vara nödvändigt att ansöka om förordnande av bodelningsförrättare. Det är dock viktigt att påpeka att detta kostar pengar eftersom bodelningsförrättarens arvode måste täckas. Vanligtvis betalar parterna hälften var.

    Om det är otänkbart att lösa detta genom en bodelning, med eller utan hjälp av en bodelningsförrättare, kan en tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion vara påkallad, och detta sker då enligt lagen om samäganderätt. För detta krävs det att en ansökan görs hos tingsrätten.

    Min rekommendation

    En bodelning där ni kan komma överens är som jag påpekade ovan det smidigaste. Som jag förstår din fråga verkar det inte som att detta är ett alternativ. Därför är skulle jag råda dig att ansöka om att domstolen ska förordna om en bodelningsförrättare. Genom detta kommer ert samboförhållande anses upphöra och därmed kan en bodelning ske enligt lagen. Alternativet till detta är att du hos tingsrätten ansöker om att en tvångsförsäljning av fastigheten ska ske på offentlig auktion.

    Det är svårt för mig att avgöra vilket av dessa alternativ som är bäst i din situation då det kan finnas avgörande omständigheter som jag inte känner till. Min rekommendation är att du kontaktar en av våra erfarna jurister på ett kontor nära dig för att få hjälp med vilket alternativ som passar bäst i din situation. Om du har fler funderingar är du även varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen.

    Jag hoppas att det här svaret har gett dig vägledning i din fråga!

    Bästa hälsningar,

    Felicia

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden