Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Förköpsrätt till fast egendom

    Skuldebrev eller procentuellt ägande?

    Jag äger ett hus värt 3300 000kr. Lånen är 1200 000kr. Min sambo och jag vill bygga ut nu. Vi vill äga huset båda två och dela på lånen. Värdet efter utbyggnaden är 4800 000kr värderat.

    Om vi separerar så vill jag ha rätt till det som finns idag.
    Hur löser vi detta mest rättvist?

    Rådgivarens svar

    2018-11-02

    Stort tack för att ni vänder dig till oss med er fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Sambodelning

    Regler om samboskap finns i sambolagen. När sambor separerar så delas samboegendom, inkl. gemensam bostad, mellan samborna om den har förvärvats för “gemensam användning”. Som jag förstår dig så ägde du huset innan ni blev sambor, alltså är det inte förvärvat för gemensam användning. Huset ingår alltså inte i bodelningen som det ser ut nu. Om ni separerar kommer du alltså att “ha rätt till det som finns idag”. Om din sambo däremot köper in sig i fastigheten så bör det innebära att han har förvärvat huset “för gemensam användning” och att huset således utgör samboegendom. I sådana fall gäller att den som vill ha hela huset måste erbjuda den andra egendom (inkl. pengar) som täcker värdet av dennes andel i fastigheten. Du har därmed inte “rätt till det som finns idag”, men möjlighet att köpa ut din sambo från dennes andel i fastigheten.

    Samägd fastighet

    Om ni äger fastigheten tillsammans så gäller samäganderättslagen. Enligt denna lag har varje ägare rätt att ansöka hos en domstol om att hela fastigheten ska säljas. Detta kan förhindras med en s.k. hembudsklausul, alltså att du ska ha förtur på att köpa ut din sambo, för att förhindra att hela fastigheten säljs. Sådana klausuler gäller enligt praxis (tidigare domar) bara vid gåva och inte köp av fastighet. Om din sambo köper in sig i fastigheten finns således ingen möjlighet för er att avtala om att du har rätt att köpa hans andel innan han bjuder ut den till någon annan, exempelvis ifall ni efter en sambodelning fortfarande äger varsin andel.

    Skuldebrev

    Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är en betalningsform som skulle kunna bli aktuellt i ert fall. Jag gissar dock att banken kan hjälpa er att med hjälp av överföring av lån (och ett nytt lån för din sambo) ordna så att din sambo betalar sin andel av fastigheten.

    Procentuellt ägande

    Procentuellt ägande är ingen betalningsform. Det är ett sätt att ange hur mycket vardera sambo äger av fastigheten (och kan alltså kombineras med ett skuldebrev). En hälftendelning torde vara det vanligaste, då står båda parter samma risk. Enligt samäganderättslagen ska samägd egendom antas vara hälftendelad om “ej annat förhållande kan visas”. Det är alltså viktigt att ni i avtalet tydliggör hur stor del av fastigheten din sambo ska äga. Ni får avtala om vilken köpeskilling ni vill, men rimligt torde vara att din sambo betalar lika stor andel av värdet efter utbyggnaden som den andel av fastigheten som ni anser att han ska äga (förutsatt att du står för kostnaderna för utbyggnaden, om ni delar dessa kostnader så torde han bara behöva betala motsvarande andel av det nuvarande marknadsvärdet).

    Rekommendation

    Som ni ser så finns det en hel del att ta hänsyn till. Det är exempelvis inte möjligt att ni båda äger huset men att du har rätt till det vid en separation. Jag rekommenderar därför att du funderar på vad du anser är viktigast, att din sambo också äger fastigheten eller att du har rätt till den vid en separation. Det är sällan det går att äta kakan och ha den kvar. När du har kommit fram till vad du vill (och vad ni gemensamt vill) så rekommenderar jag att ni kontaktar en av våra jurister. De kan hjälpa er att reda ut situationen så att ni får era önskemål tillgodosedda i så stor utsträckning som möjligt. De hjälper er självklart också att skriva ett avtal, så att det inte uppstår några oklarheter vid en eventuell separation. Ni hittar mer information om våra tjänster HÄR.

    Om det är något i mitt svar som är otydligt eller om ni undrar något annat så är det bara att ställa en ny fråga. I övrigt önskar jag er lycka till med renoveringen!

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden