Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Förköpsrätt och pris vid sambors samägda bostadsrätt

    Hej, Jag och min tidigare sambo äger en bostadsrätt tillsammans (50% vardera). (Ingen av oss bor i den) . Han vill sälja lägenheten via en mäklare eller sin halva till mig för ett fast pris som han har erbjudit mig. Jag har dock varit i kontakt med en mäklare och hon värderar bostadsrätten lägre än vad min tidigare sambo begär. Han vill nu lägga ut den till försäljning medan jag skulle vilja köpa hans halva till ett marknadspris som mäklaren anger ifall banken ger mig ett lånelöfte. Har jag förtur att köpa hans halva till ett pris som en mäklare värderar den till eller kan han "tvinga" mig att lägga ut den till försäljning och att jag då blir med på den allmänna budgivningen ifall jag vill köpa hans halva? Vad är det som gäller egentligen? Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-12-10

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Din fråga aktualiserar reglerna om sambor och eventuellt om samägande, eftersom att ni äger bostaden tillsammans. Reglerna kring detta återfinns i sambolagen (SamboL) samt samäganderättslagen (SamägL), se här. Som jag förstår din fråga undrar du helt enkelt om du har en förtur att köpa din f.d sambos andel i bostaden, och dessutom om du kan få den till det lägre värderade priset.

    För det första måste utrönas om SamägL som gäller, eller SamboL. För att SamägL ska vara aktuell måste ni ha ägt bostaden till hälften innan ni blev sambor. Så kan vara fallet, med det torde vara tämligen ovanligt med tanke på att många köper bostaden tillsammans i samband med samboförhållandets uppkommande. Jag ska ändock redogöra kort för vad som gäller i båda fallen, dvs. om dels om SamboL tillämpas, dels om SamägL tillämpas.

    Samäganderättslagen
    Det finns inte i SamägL någon lagstadgad rätt för en samägare att få köpa ut andelar i det samägda innan det läggs ut till allmänheten. Tvärtom har en samägare rätt att lägga ut det samägda på offentlig auktion om denne önskar, och inte annat har avtalats mellan parterna, 6 § SamägL. Detta innebär att den samägda egendomen försäljs i sin helhet, och köpeskillingen fördelas efter ägarandelarna (i ert fall 50/50). Om SamägL tillämpas ger det dig inte så många alternativ än att försöka komma överens med din f.d. om du vill köpa hans del till det pris du vill ha.

    Sambolagen
    Om det är så att SamboL tillämpas, vilket är det som oftast är fallet, gäller annat än det som sagts om samägande ovan. I sådant fall har du rätt till en bodelning av bostaden om en sådan påkallas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, 8 § 2 st SamboL. Då har den som har bäst behov av bostaden rätt att få den på sin lott i delningen, 16 § 2 st SamboL. Detta ger dig, om det är du som vill behålla bostaden, en "förtur" att köpa ut bostaden genom bodelningen. Däremot finns det inga regler som säger hur man ska värdera bostaden, eller vilken värdering som ska gälla. Om man är oense kring en sådan fråga i en bodelning får man ansöka om bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL. Bodelningsförrättaren utses av tingsrätten och är ofta en kvalificerad jurist, inte sällan advokat. Bodelningsförrättaren kan fatta beslut om allehanda saker som rör bodelningen när samborna är oense, t.ex vilket pris som bostaden ska tas upp till.

    Sammanfattning
    Om bostaden är inköpt och hälftenägd innan samboförhållandet inleddes gäller SamägL. I sådant fall har du inte rätt att få förtur att köpa ut andelen, och du kan inte heller bestämma priset till vilket du kan få köpa andelen. Om bostaden är inköpt i samband med samboförhållandet gäller SamboL. Vid SamboLs tillämpning är troligen bodelning den bästa lösningen för dig om du vill köpa ut andelen. Är man oense om priset kan bodelningsförrättare tillförordnas av tingsrätten efter ansökan.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss. Behöver du hjälp med ditt ärende av en jurist kan du boka tid hos Familjens jurist via denna länk.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden