Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Får jag del av vinsten om jag och min sambo säljer vårt fritidshus?

    Jag och min sambo har förvärvat ett fritidshus tillsammans. Min sambo har bet 25% av kontantinsats och står 100% på resterande lån. Min sambo vill att jag betalar 1/2 på samtliga utgifter kring fastigheten. Min fråga är! Kan jag på något sätt tillgodoräkna mig av min 1/2 utgiftsida på något sätt vid en försäljning ? Är det möjligt att äga rätt till någon procent av lagfart ? Tänker om vi nu investerar i fastigheten lika till förbättring mm och senare säljer så vill jag gärna ta del av investering.

    Rådgivarens svar

    2020-07-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för de regler som finns gällande egendom mellan sambor och ett par olika lösningar som kan vara aktuella baserat på din situation.

    Regler om sambors egendom

    Vad som gäller avseende sambors egendom regleras i sambolagen. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt (3 § och 5-6 §§). Samboegendom delas som utgångspunkt lika mellan parterna vid en eventuell separation, oavsett vem som betalat vad, om inte annat avtalats (13 § och 9 §). Annan egendom som exempelvis båt, bil, fritidshus, pengar eller annat är dock inte samboegendom och omfattas därför inte av sambolagen. Det som inte är samboegendom tillfaller som utgångspunkt ägaren av egendomen. 

    Principen om dold samäganderätt

    I praxis har utvecklats en princip om dold samäganderätt, vilket innebär att en sambo under vissa förutsättningar kan ha rätt till del av egendom, som inte är samboegendom, trots att det är den andra sambon som rent formellt är ägare. För att dold samäganderätt ska ha uppstått krävs att tre kriterier är uppfyllda; egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk, den som inte är ägare ska ha bidragit till köpet ekonomiskt och avsikten mellan parterna ska ha varit att egendomen skulle vara gemensam. Det är den som anser sig ha dold samäganderätt i egendom som ska framställa krav på detta. Skulle dold samäganderätt anses föreligga blir lag om samäganderätt tillämplig och utgångspunkten är då att parterna anses äga hälften av egendomen var. 

    Gemensamt ägande och skuldebrev

    Om en fastighet ägs gemensamt ska alla ägare ansöka om lagfart. Har ägarna bidragit med olika stora belopp vid köpet kan det gemensamma ägandet kombineras med skuldebrev, vilket regleras i skuldebrevslagen. I ett skuldebrev fastslås exempelvis att den ena parten är skyldig den andra för hela eller delar av kontantinsatsen. Skuldebrevet fastställer på så sätt att den som lagt in mer pengar också får tillbaka sin del, så att parterna betalar lika mycket i slutändan. Vid en separation och försäljning av fastigheten kvittas skuldebrevet vilket innebär att den som betalat mer för fastigheten också får mer av vinsten. Om fastigheten skulle säljas med förlust kommer skuldebrevet inte att kunna kvittas fullt ut, vilket innebär att det kvarstår en skuld från den ena parten till den andra. Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om skuldbrev.

    Annat viktigt att tänka på

    Sambor ärver inte varandra automatiskt. Det kan därför vara en bra idé att skriva testamente om man vill att den ena sambon ska få kvarlåtenskapen från den andra sambon vid dennes bortgång. Genom ett testamente kan man undvika framtida överraskningar och konflikter för anhöriga. Som sambor kan det också vara bra att fundera på om man vill att sambolagens regler ska gälla avseende den gemensamma bostaden och bohaget. Vill man inte det rekommenderas att skriva ett samboavtal. Läs mer om testamente och samboavtal hos Familjens Jurist.

    Din situation

    Förutsatt att de tre kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda har du rätt till del av fastighetens värde vid en försäljning. Du skriver att du och din sambo har köpt fritidshuset tillsammans, vilket talar för att det första kriteriet är uppfyllt. Det andra kriteriet innebär att du måste ha bidragit till köpet ekonomiskt vid köptillfället. Däremot räcker det inte med att endast i efterhand betala för exempelvis renoveringar eller avbetala delar av lånet, utan det ekonomiska bidraget måste ske i samband med köpetillfället. Är det alltså du som har betalat resterande 75% av kontantinsatsen så talar detta för att även det andra kriteriet är uppfyllt. Är det första och det andra kriteriet uppfyllda så föreligger en presumtion för att även det tredje kriteriet är uppfyllt, det vill säga att avsikten vid köpet var att fritidshuset skulle vara ert gemensamma. Du har då en dold samäganderätt till fastigheten och du och din sambo anses då som utgångspunkt äga hälften var, även om du inte står som ägare.

    Ett annat sätt att reglera hur värdet av fastigheten ska delas vid en försäljning är genom att ni båda står som ägare av fastigheten men reglerar ert interna ekonomiska förhållande genom skuldebrev. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar eller behöver juridisk rådgivning är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist, som bland annat kan hjälpa er med samäganderättsavtal eller skuldebrev samt testamente och samboavtal. Ni kan välja att få hjälp av en jurist på telefon eller träffas för ett fysiskt möte. Vill ni hellre skriva handlingarna själva men med juridisk vägledning kan ni använda er av tjänsterna skuldebrev online, testamente online och samboavtal online

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden