Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Egendom förvärvad innan samborelation

    Hej! Jag köpte och flyttad in i en ny bostadsrätt innan jag träffade min särbo. Vi har umgåtts ett och ett halv år nu. Min frågan är om vi i framtiden flyttar ihop, äger han på automatik halva värde av min lägenheten? Om jag står för hyran och bolån själv skulle jag få behålla min bostadsrätt helt vid ev separation? Vad är skillnader mellan inneboende och sambo i juridisk mening? Är vi sambo fast han är inskriven på en annan stad och har sin bostad kvar där? MVH
     

    Rådgivarens svar

    2017-10-29

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Regler om sambors egendomsförhållanden hittar du i sambolagen (SamboL) och nedan kommer jag utifrån dessa regler kortfattat redogöra vad som gäller i just din situation.

    Vem är sambo?
    I 1 § SamboL anges definitionen för vilka som klassificeras som sambor. Av paragrafen följer att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har ett gemensamt hushåll är sambor i lagens mening. Man brukar presumera (utgå ifrån) att samboskap föreligger om båda personerna är folkbokförda på samma adress, men det finns inget lagstadgat krav för att det måste vara så. Man kan alltså klassificeras som sambor även om man inte delar adress, och vice versa. Det blir således en bevisfråga om man vill påstå att samboskap inte förelegat.

    Juridisk skillnad mellan sambor och inneboende
    Samboskap anses vara ett förstadium till äktenskapet och därav har lagstiftaren utformat ett enklare regelverk som skydd för just sambor. Vid samboskap förutsätts en ekonomisk gemenskap och därför har det också ansetts angeläget att reglera att en enklare variant av att bodelning ska kunna ske mellan samborna vid en separation. Detta för att det bland annat inte ska uppstå konflikter om vem som äger vad när egendom köpts för gemensamt bruk.

    En inneboende anses däremot inte ha någon ekonomisk gemenskap med sin hyresvärd. Därför vore det också orimligt att tillämpa regler om bodelning för inneboenden. Avtalet mellan hyresvärden och den inneboende bygger på ett hyresförhållande med rätt för den inneboende att få använda viss yta till sitt förfogande, men det brukar inte finnas någon avsikt till relation eller någon ekonomisk gemenskap.

    Egendom som köpts innan samborelationen inleddes
    Av 3 § SamboL framgår det att sambors gemensamma bostad och bohag (möbler och annat husgeråd) utgör samboegendom om egendomen köpts för gemensamt bruk. Det innebär alltså att din bostadsrätt inte skulle kunna utgöra samboegendom eftersom du köpte den innan ni blev sambos vilket också innebär att den inte köpts för er gemensamma användning. Det har ingen betydelse om han skulle betala s.k. hyra till dig; bostadsrätten är ändå din.

    Skulle du emellertid sälja din bostadsrätt och använda pengarna för att köpa en ny bostadsrätt som ni flyttar in i gemensamt så blir den nya bostadsrätten samboegendom, även om äganderätten tillfaller den som betalat för egendomen. Det spelar således ingen roll vem av er som betalar för bostadsrätten eftersom den kommer ingå i en framtida bodelning. Det krävs dock att någon av samborna inom ett år från separationen begär att bodelning ska ske, 8 § SamboL.

    Samboavtal
    Sambolagen är dispositiv och kan därför avtalas bort i enlighet med 9 § SamboL. Du och din blivande sambo kan alltså avtala att sambolagen inte ska gälla för er relation, antingen helt eller delvis. I avtalet kan ni därför uppge att bostadsrätten ska undantas från bodelning, eller att bodelning inte alls ska ske och att ni behåller er egna egendom. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Det kan vara bra att ha vittnen när samboavtalet undertecknas även om det inte är ett krav enligt lag.

    Övertaganderätten till bostad
    Även om du inte skulle sälja din bostadsrätt, eller om du säljer och köper en ny gemensam bostadsrätt men har upprättat ett samboavtal så kan din blivande sambo ändå ha rätt till att överta din bostad i vissa fall. Övertaganderätten framgår av 22 § SamboL som säger att om en bostad som innehas av den ena sambon är gemensam bostad för dem båda men ändå inte utgör samboegendom, så kan den andra sambon ha rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör. Kraven för övertaganderätten är dock ganska höga. Det krävs bland annat att den sambon som övertar bostaden bäst ska behöva den samt att det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Exempelvis kan en boendeförälder ha rätt att överta bostaden om samborna har barn. Om samborna inte har barn tillsammans ställs således ännu högre krav för rätten att ta över en bostad. Hit kan exempelvis nämnas att en bostad skulle ha handikappsanpassats för att möta den övertagande sambons behov.

    Om övertaganderätten skulle aktualiseras ska den sambon som övertar bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde. Detta sker i första hand genom avräkning mot samboegendomen, och i annat fall ska värdet ersättas i pengar (22 § st. 3 SamboL).

    Sammanfattning och rekommendation
    Den bostadsrätten du äger kan inte utgöra samboegendom i lagens mening eftersom du köpt den innan någon samborelation inletts, men för att försäkra dig om att hålla bostaden utanför en eventuell bodelning så rekommenderar jag att ni upprättar ett samboavtal som undantar bostadsrätten från sambolagens regler. Avtalet blir en trygghet för dig om att du inte behöver dela bostaden (och annan egendom om ni så önskar) med din eventuellt blivande sambo. Risken för att kunna aktualisera övertaganderätten är relativt liten, men det är ändå bra att veta att risken finns ifall förutsättningarna för möjlighet till övertagande är uppfyllda. Om övertaganderätten ändå skulle skulle tillämpas ska du dock bli ekonomiskt ersatt med bostadens värde av din sambo.

    Om du och din särbo skulle välja att flytta ihop i framtiden så kan ni vända er till någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist om ni önskar upprätta ett samboavtal eller om ni av någon annan anledning behöver juridisk vägledning. Vill ni boka tid kan ni göra det HÄR.

     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden