Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Dokument mellan sambor

    Hej! Jag lever i ett samboförhållande med 3 barn och vi är inte gifta men funderar på att skriva lite papper kring vad som ska gälla om något tråkigt skulle ske vid eventuell bortgång utav någon av oss 2 . Men vad är det vi ska tänka på? Framtidsfullmakt till våra barn? Vårdnadstestamente?Samboavtal? Sen äger min sambo fastigheter som har stigit enormt i värde senaste åren och som han såklart lagt mer många timmar på men under förutsättning att jag har varit med barnen och vid en eventuell separation hur ska jag få ta del av värdeutvecklingen av fastigheterna? Vi är båda överens om att någon slags utdelning av fastigheterna ska jag få då jag har gjort det möjligt för honom att vara där och arbeta men hur gör man på bästa sätt.

    Rådgivarens svar

    2021-02-11

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Framtidsfullmakt

    Reglerna om framtidsfullmakter finns i lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.

    Samboavtal

    Sambor eller blivande sambor kan teckna ett samboavtal. I ett samboavtal kan sambor eller blivande sambor avtala om att viss samboegendom inte ska ingå i bodelningen eller att bodelning inte ska ske. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna, 9 § sambolagen.

    Testamente

    Sambor ärver inte varandra. Om en sambo går bort ärver i första hand bröstarvingar (barn), 2 kap. 1 § ärvdabalken. Har en sambo inte några barn ärver sambons föräldrar eller syskon, 2 kap. 2 § ärvdabalken. För att sambor ska ärva varandra krävs därför ett testamente.

    Fastigheterna

    I en bodelning mellan sambor ingår samboegendom. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag, 3 § sambolagen. Jag tolkar din situation som att fastigheterna inte utgör er gemensamma bostad, vilket innebär att fastigheterna inte är samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen vid en eventuell separation. Om fastigheterna hade varit er gemensamma bostad hade du haft rätt till hälften av dem efter avdrag för skulder, 14 § sambolagen.

    Sambor har möjlighet att ge bort del av en fastighet som gåva. Gåva av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken. Då behöver samborna upprätta ett skriftligt gåvobrev som innehåller gåvogivarens och gåvotagarens underskrifter, 4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § jordabalken.

    Din situation

    Ni kan skriva framtidsfullmakt om ni vill att barnen ska företräda er om ni skulle drabbas av en sjukdom i framtiden. Som nämndes ovan har inte sambor arvsrätt. Om din sambo vill att du ska ärva fastigheterna eller annan egendom efter hans död, bör ni upprätta ett testamente. Vad gäller fastigheterna kommer de inte att ingå i en bodelning vid en eventuell separation, eftersom fastigheterna inte är samboegendom. Din sambo kan dock ge bort en del av fastigheterna till dig som gåva.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist för att upprätta dokument som ni behöver. På Familjens Jurist arbetar jurister med stor erfarenhet inom många rättsområden. De kan hjälpa er att skriva testamente, framtidsfullmakt och gåvobrev.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden