Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Bostad som samboegendom

    Hej!

    Jag och min partner ska bli sambo och har en fråga om övertagande av hyreslägenhet.
    Jag kommer genomföra ett lägenhetsbyte där jag ensam står på tidigare kontrakt och nya hyresvärden har som regel att inte lägga till sambo/maka/make på kontraktet, vilket innebär att jag kommer stå ensam på kontraktet. Vi kommer flytta in i den nya lägenheten samtidigt.
    Jag vill att min blivande sambo ska kunna ta över kontraktet ifall jag avlider eller vid eventuell separation inte har behov av lägenheten, vad kan vi göra för att säkerställa detta?

    Enligt 22§ står det att sambo kan ta över kontrakt om "synnerliga skäl talar för det" men det är osäkert och vi har inga barn.

    Rådgivarens svar

    2018-04-12

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer några exempel på hur din sambo skulle kunna överta lägenheten om så önskas i framtiden.

    Samboegendom
    Till att börja med blir det avgörande vad som utgör samboegendom. Ni kommer att bli sambos i enlighet med lagens mening, 1 § sambolagen (2003:376) (SamboL). Av 3 § SamboL framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning.

    Bohag är möbler och annat till hemmet som ni köpt gemensamt. Ett lätt sätt att tänka är att det som ryms inne i lägenheten sambors gemensamma bohag. En bil kan därför inte vara en samboegendom. Inte heller en tavla som en person exempelvis haft sedan själv sedan innan.

    Vad gäller bostad torde i er situation bostaden bli samboegendom eftersom den förvärvats för gemensam användning då ni ska flytta in i den tillsammans och bo där ihop. Av motiven bakom lagen framgår att det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Detta förutsätter att ni inte avtalat bort sambolagen genom ett samboavtal. Om det hade varit så att du hade redan bott i lägenheten i några års tid och din sambo sedan flyttar in där skulle inte bostaden anses ha förvärvats för gemensam användning. Det är endast när förvärvet av bostaden har skett i nära anslutning till att samboskapet inletts som den kan anses ha förvärvats för gemensam användning.  

    Detta talar alltså för möjligheten att din sambo får bo kvar i lägenheten om ni så skulle önska. Av lagen framgår inget om att vem som står skriven som ägare till lägenheten är avgörande. Tvärtom finns ett flertal rättsfall där den sambo som inte stått som ägare har blivit den som i slutändan fått bo kvar i lägenheten. 

    Sambos övertaganderätt av icke samboegendom
    Som du nämnde finns bestämmelsen om sambos övertaganderätt av egendom som inte är samboegendom i 22 § SamboL. Vid bedömningen enligt 22 § SamboL ska den sambo som bäst behöver bostaden, och det anses skäligt, få denna. Dock endast om synnerliga skäl talar för det, som sagt. Exempelvis kan sjukdom vara en sak som utgör synnerliga skäl, utöver barn då. Eftersom ni är överens om detta finns det ju dock utrymme för att eventuellt i framtiden argumentera för att din sambo behöver bostaden bättre än dig. Denna bestämmelse verkar främst ta sikte på de fall där parterna är oense eller den ena har avlidit.

    ”Hyreslagen”
    Vidare framgår av 12 kap. 34 § jordabalk (1970:994) att en hyresgäst får överlåta sin bostadslägenhet till en närstående som varaktigt sammanbor med henne/honom om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas, om hyresvärden kan nöja sig med förändringen. Tillståndet kan dock förenas med villkor.

    Med närstående menas exempelvis syskon, förälder, make eller sambo. Du och din sambo kommer ju att varaktigt bo där tillsammans och det kravet är således också uppfyllt. Vid bedömningen om huruvida hyresvärden kan nöja sig med förändringen tas hänsyn till den föreslagne hyresgästens vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet och personens personliga kvalifikationer. Så länge en person sköter sig och visar att den är god för hyran torde det inte vara några problem.

    Om det inte skulle fungera att argumentera för att bostaden utgör samboegendom finns således denna bestämmelse. Eftersom din nya hyresvärd verkade principfast kan detta vara en lösning på det hela eftersom det då blir hyresnämnden istället som gör bedömningen.

    Sammanfattningsvis kommer lägenheten dock utgöra samboegendom eftersom ni flyttar in i den gemensamt och avser att använda den ihop.

    Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga. Du kan alltid kontakta Familjens jurist för vidare hjälp.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden