Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Bör samboavtal upprättas före eller efter bostadsköp?

    Hej

    Jag och min sambo ska skriva under ett samboavtal där det framgår att vår gemensamma bostad inte ska omfattas av sambolagens regler om bodelning. Bostaden är ännu inte införskaffad och det är jag som kommer att införskaffa samt äga 100% av bostaden.

    Fråga 1: Om vi skriver under samboavtal INNAN jag införskaffat bostaden fortsätter samma samboavtal då att gälla även efter jag införskaffat bostaden?

    Fråga 2: Vad är praxis. När brukar man skriva under ett samboavtal? Före eller efter köp av bostad?

    Samboavtalet kommer från "familjens jurist"

    Rådgivarens svar

    2021-01-19

    Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen! Jag ska nedan försöka besvara den så väl som möjligt genom att först ge en allmän redogörelse över vad sambolagen säger, och därefter praktiska tips om hur du bör gå vidare med din situation. 

    Sambolagen 

    Två personer som bor tillsammans "under äktenskapsliknande förhållande" (d.v.s. som har en romantisk relation) omfattas av Sambolagen, där det framgår att gemensam bostad och bohag utgör samboegendom och som därför ska delas lika vid en eventuell separation. Ett kriterium för att detta ska utgöra samboegendom är att egendomen är införskaffad för gemensam användning (SamboL § 3).

    Du skriver att du planerar att köpa en bostad för ert gemensamma bruk, och som jag uppfattar dig så är det du som kommer att stå för hela kontaktinsatsen samt stå på lånen. Oavsett om det är du som ensamt betalat kontantinsatsen samt står på lånen och således är ensam ägare i bankens ögon, finns det ändå en risk att bostaden skulle ses som samboegendom vid en bodelning eftersom att den är införskaffad för "gemensamt användning". En egendom som en sambo äger innan samboförhållandet inleds anses normalt sett inte utgöra samboegendom. Mot bakgrund av att du och din partner redan har en relation idag, och kanske till med bor ihop i en annan bostad, finns det dock en risk att bostaden anses som samboegendom och ni gör därför bäst i att skriva ett samboavtal för att reglera att annat ska gälla.

    Spelar det någon roll om samboavtal om att bostad är enskild egendom skrivs innan eller efter bostadsköpet?

    Om du vill vara säker på att bostaden är att se som din enskilda egendom bör ni alltså upprätta ett samboavtal om detta (SamboL § 9). Notera att eftersom även gemensamt förvärvat bohag (möbler och annat husgeråd) presumeras utgöra samboegendom bör ni även låta bohaget omfattas av samboavtalet om ni önskar att även detta ska vara någons enskilda egendom (SamboL § 3).

    Du undrar om det spelar någon roll om samboavtalet upprättas innan eller efter att du köpt lägenheten, om ett avtal som är upprättat innan ett bostadsköp fortfarande är giltigt efter och vad som är praxis. Svaret på din fråga är kort; nej, det spelar inte någon roll huruvida samboavtalet upprättas innan eller efter bostadsköpet och ett avtal upprättat innan är även giltigt efter bostadsköpet. Detta framgår av Sambolagens § 9 st. 1: 

    "Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen" (författarens kursivering)

    Det faktum att det står "eller blivande sambor" innebär att det även är möjligt att upprätta samboavtal för ett par innan de ens är sambos, d.v.s. innan de ens bor tillsammans. Jag skulle dock uppskatta att det vanligaste är att samboavtal upprättas för befintlig bostad och bohag, och alltså inte egendom som planeras att införskaffas. Däremot spelar detta som sagt ingen som helst roll för avtalets giltighet, utan det viktigaste är att ni skriver det när ni har kommit överens om vad som ska gälla. Det är dock, i alla avtalssituationer, viktigt att det avtalets innebörd tydligt framgår. Ni bör därför undvika generella formuleringar och försöka vara så specifik som möjligt, t.ex. genom att ange att "Lägenhet som XX (namn) köpt för egna medel och står som ensam lånetagare på ska inte ingå i en eventuell bodelning, utan ska behandlas som enskild egendom" istället för att skriva "Gemensam bostad ska utgöra XX:s enskilda egendom". Ni kan även ange adress på lägenheten om ni vill vara extra specifika, men jag skulle inte säga att detta är nödvändigt. Ni kan också genom ett nytt samboavtal i framtiden ändra vad som gälla, vilket t.ex. kan bli aktuellt om ni tillsammans ska köpa en annan bostad i framtiden. I ett sådant fall gäller inte längre det gamla samboavtalet.

    I och med att ni redan, som jag uppfattar det, fått en samboavtalsmall från Familjes Jurist är det bara att följa mallen. De enda formkrav som lagen anger för samboavtal är att de ska vara 1) skriftliga, 2) undertecknade av båda sambosarna (SamboL § 9 st. 2)

    Sammanfattning och råd till handlande

    Ni behöver alltså inte vänta tills bostadsköpet är genomfört då samboavtal till och med kan tecknas innan ett samboförhållande har ingåtts. Detta avtalet är även giltigt efter att ni har köpt bostaden. Tänk bara på att formulera er i samboavtalet så att avtalet gäller på den specifika situationen där du ensam gått in med medel, så att det inte den gemensamma bostaden under vilka premisser som helst ska utgöra din enskilda egendom, alternativt att ni t.ex. anger bostadens adress.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Skulle ni behöva ytterligare hjälp är ni välkomna att vända er till våra duktiga och erfarna jurister på Familjens Jurist, och ni är självklart också varmt välkomna åter med ny fråga i framtiden till oss på Fråga Juristen. 

    Lycka till!

     

     

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden