Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Betala amortering och ränta för sambos bostadslån

    Hej. Vad gäller om man väljer att bli sambos i en av parternas bostadsrätt och man väljer att inte köpa in sig i början. Ska man då vara med och betala på de lån, amortering och ränta, som ägaren har? Om man gör detta räknas det då som att man har del i lägenheten vid separation?

    Rådgivarens svar

    2020-01-21

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i er situation. 

    Sambolagen
    Då ni blir sambos kommer sambolagen (SamboL) att vara tillämplig. En sambo kan enligt 8 § SamboL begära bodelning av samboegendomen när ett samboförhållande upphör genom en separation. Den samboegendom som finns kvar efter att vardera sambo fått täckning för sina skulder ska då delas lika mellan parterna, 14 § SamboL. I 3 § SamboL anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att även en bostad som ena sambon förvärvat för egna medel utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Bostad eller bohag som förvärvats före samlevnaden anses vanligtvis inte vara förvärvat för gemensam användning. Ett undantag är om förvärvet skett i nära anslutning till att samborna flyttat ihop. Förvärvet kan då anses ha skett för gemensam användning. Det avgörande är om syftet vid förvärvet var att egendomen skulle komma till parternas gemensamma användning.

    Vad gäller i din situation?
    Jag tolkar din fråga som att ni ägde era respektive bostadsrätter innan ni bestämde er för att bli sambos, utan avsikt att någon av dem skulle utgöra er gemensamma bostad. Den bostadsrätt ni väljer att flytta in i ska därmed inte ingå i en bodelning vid en eventuell separation eftersom att den inte är förvärvad för gemensam användning. 

    Att den ena sambon amorterar på den andra sambons lån är inget som förändrar bostadens karaktär. Den kommer alltså inte att utgöra samboegendom och kommer inte ingå i en bodelning. Detta innebär att en sambo som amorterar på den andra sambons bostadslån, gör detta utan att få ta del av bostadsrättens värde vid en eventuell separation eller försäljning. Det finns inga bestämmelser angående er situation så ni är såklart fria att bestämma er för det som passar er bäst. 

    Angående räntan finns inte något klart svar då det inte finns någon reglering kring detta. Ni är även här fria att själva komma överens om den lösning som passar er bäst. Innan ni beslutar er för en lösning kan det vara bra att ha i åtanke att bostadsrätten inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell separation och att den sambo som har lånet får göra avdrag för 30 % av sina ränteutgifter.

     

    Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga. Vill ni boka tid med en av juristerna på Familjens Jurist kan ni göra detta här

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden