Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Avtala bort sambolagen med samboavtal

    Hej!
    Jag lever i ett samboskap sedan 7 år men har hela tiden varit skriven på en annan adress. Vi har ett barn ihop och delar löpande kostnader för bohaget, en bostadsrätt som sambo äger. Jag har medtagit privata värdesaker till hemmet samt har vi gemensamt köpt några möbler. Vi har aldrig skrivit något avtal eller testamente. Nu vill sambo att vi skriver ett samboavtal där "reglerna om bodelning i sambolagen inte ska tillämpas i vårt samboförhållande."

    Om en separation skulle bli aktuell är jag endast intresserad av att mina egna personliga tillhörigheter tillfaller mig och eventuell delning av gemensamt köpta saker. 

    Hur råder ni mig att förhålla mig till det föreslagna samboavtal? Är mina personliga tillhörigheter (ägda före relationen) på något sätt skyddade ändå utan några avtal?

    Tack på förhand!
     

    Rådgivarens svar

    2018-11-19

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Den rättsliga regleringen för vad som gäller mellan sambor regleras i Sambolagen. Nedan följer en redogörelse för din situation där jag först kommer att gå igenom vad lagen säger och därefter vad som skulle kunna bli annorlunda om ni bestämmer er för att skriva ett samboavtal. 

    Samboegendom
    Lagen säger att när ett samboförhållande upphör ska, på någon av sambornas begäran, det som är er gemensamma samboegendom fördelas genom bodelning. Samboegendomen är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning. Det som förvärvats innan man blev sambor omfattas alltså inte och behöver som huvudregel inte ingå i bodelningen.

    Bodelning
    En bodelning enligt sambolagen går till så att från det att ett samboförhållande upphört ska bodelning göras inom ett år. Vid bodelningen görs först en andelsberäkning där man ser till hur mycket värde av egendomen som vardera sambo ska tilldelas. Om huset utgör samboegendom, ska era respektive andelar i huset tas med i bodelningen. Täckning för era skulder ska räknas med och det som därefter återstår av det sammanlagda värdet av samboegendomen ska delas lika mellan er. Därefter sker en lottläggning, där vardera sambo på sin lott ska få så mycket av samboegendomen som motsvarar det värde som bestämts vid andelsberäkningen.

    Samboavtal
    Ett samboavtal kan användas när man vill avtala om att annat än det lagen anger om bodelning ska gälla, det vill säga, om ni själva vill bestämma hur er samboegendom (bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning) ska fördelas om samboförhållandet skulle upplösas. Detta görs för att reglera vad som ska tillfalla vem vid en bodelning.

    Sammanfattning
    Precis som du nämner kan ett samboavtal användas om man inte vill att lagen gäller. Jag har ovan beskrivit vad som skulle gälla för er om ni inte skrev ett samboavtal och som du ser skulle dina privata saker (det som saknar koppling till boendet, till exempel bil eller båt samt bohag som inte införskaffats för gemensam användning) inte bli samboegendom och därför inte behöva delas lika vid en bodelning. Detsamma gäller för din sambos bostad och bohag, så som bostadsrätten och annat som inte införskaffats för gemensam användning. Sådana saker går till den som står som ägare. Det ni kan reglera i samboavtalet är alltså vilka ägodelar, av samboegendomen, som inte ska delas lika vid en separation. Samboavtal är bra om man har bidragit olika mycket till inköp av gemensamma ägodelar (till exempel de möbler du nämner) men också om man inte vill att någon bodelning alls ska göras vid separation eller dödsfall.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor! Det är jättebra att diskutera dessa saker innan en separation blir aktuell. Genom att följa denna länk kan du komma i kontakt med en jurist hos Familjens Jurist, som har stor kunskap och erfarenhet av just familjejuridik. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden