Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Avtal om egendom i samboförhållande

    Hej! Jag har nyligen köpt en bil dock så står min sambo på finansieringavtalet och även som ägare av bilen. Jag betalar min sambo alla kostnader för bilen varje månad. Vi vill nu skriva ett avtal om att jag övertar bilen samt resterande skuld ifall vi skulle gå isär eller liknande. Hur skriver man ett sådant avtal?
     

    Rådgivarens svar

    2017-11-07

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå tillväga.

    Samboegendom
    Bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom och ska genom bodelning fördelas mellan samborna när samboförhållandet upphör (3 & 8§§ SamboL). Med bohag åsyftas inre lösöre i hemmet såsom möbler, hushållsmaskiner etc. Detta innebär att en bil enligt rådande sambolagstiftning inte kan omfattas av begreppet samboegendom då en bil inte kan räknas in som varken bostad/bohag och undantas således även från sambolagens bodelningsregler.

    Dold samäganderätt
    Eftersom sambolagen inte omfattar bilar så är huvudregeln att den registrerade ägaren som har rätt till bilen. Ett undantag skulle kunna vara att dold samäganderätt föreligger. För att dold samägaderätt ska föreligga krävs att följande tre kriterier är uppfyllda.

    1. Att ena sambon köpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk,

    2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort eller underlättat förvärvet, och

    3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (att båda ni ska vara ägare).

    Om dessa tre kriterier är uppfyllda så föreligger en dold samäganderätt, vilket i sådana fall skulle ge dig en rätt till bilen (i regel hälften av värdet). I förevarande fall skulle du således kunna åberopa att dold samäganderätt föreligger för att få rätt till hälften av bilens värde.

    Avtalsfrihet
    Sambolagens regler är dispositiva, vilket innebär att parterna genom avtal kan sätta sambolagens regler ur spel. Det innebär att samborna kan avtala om att en bil ska ingå i bodelningen vid en eventuell separation (9 § sambolagen). Grundtanken med samboavtal är egentligen att samborna ska ges möjlighet att avtala om att undantaga viss, men möjligheten ges alltid att avtala om att annan egendom än samboegendom skall ingå i bodelningen. Det är även möjligt att avtala om att bilen endast ska tillhöra dig vid en eventuell separation. Ett sådant avtal kan alltid upprättas på egen hand, men om ni vill ha hjälp med att upprätta ett sådant avtal (för att försäkra er om att avtalet blir juridiskt hållbart) är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden