Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Att tänka på vid bostadsköp som sambo

    Hej, jag behöver hjälp med sambolagen/samboavtal. Jag och min sambo kommer snart att köpa en bostad tillsammans, han kommer stå på lånet. Vad behöver jag tänka på för att vid eventuell separation inte stå helt tomhänt?

    Ska jag som inte står på lånet ändå betala av det? Eller ska jag bara betala avgiften för bostaden?

    Tacksam för svar!

    Rådgivarens svar

    2019-03-07

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan kommer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga. Den rättsliga regleringen för samboskap hittar du i sambolagen och samägande regleras i samäganderättslagen.

    Samägande enligt samäganderättslagen
    Du nämner att ni kommer att köpa bostaden tillsammans. När två personer köper egendom gemensamt betraktas man som delägare och det rör sig om samägande. Skulle bostaden istället köpas av en av er utåt sett, men den andra ändå är med och bidrar ekonomiskt till köpet och avsikten underförstått är att bostaden ska tillfalla båda, så kan en så kallad dold samäganderätt istället föreligga. Utgångspunkten vid samägande är att delägarna förvaltar egendomen gemensamt, så att varje åtgärd kräver enighet mellan delägarna. Det finns dock en möjlighet till tvångsförsäljning på offentlig auktion ifall man inte kan komma överens. Reglerna i samäganderättslagen kan avtalas bort i avtal mellan samägarna, vilket betyder att man kan avtala närmre om vad som ska gälla i ägandeförhållandet. 

    Samboskap enligt sambolagen
    Två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, med gemensamt hushåll, är sambor enligt lagen. Sambor berörs inte av samma regler som gifta par. Som sambor äger var och en det man själv köper eller får. Om det skulle bli aktuellt med en bodelning ingår dock det som kan anses vara er gemensamma samboegendom. Samboegendomen är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

    När ni tillsammans köper en bostad för gemensamt bruk räknas den alltså till samboegendomen. Då spelar det ingen roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen - värdet av bostaden ska efter avdrag för skulder delas lika mellan er vid en eventuell bodelning. Det spelar inte heller någon roll vem som betalat mest, eftersom värdet ändå delas lika. För din del skulle du alltså inte stå tomhänt vid en eventuell separation, utan du skulle ha rätt till en del av värdet för bostaden. Vem bostaden skulle tillfalla om den inte säljs bestäms utifrån vem som bäst behöver bostaden. Den personen har då rätt att få den tilldelad till sig och får då ersätta den andra parten för dennes andel. 

    Du nämner att din sambo kommer att stå på lånet, men jag vill ändå nämna att om man som sambo tar gemensamma lån blir båda återbetalningsskyldiga för hela lånet. Om en sambo inte kan betala sin del kan långivaren kräva den andra sambon för hela lånet. När dock enbart din sambo står på lånet, är det din sambo som är återbetalningsskyldig. Vid bodelning görs avdrag för skulder innan likadelning sker av värde på samboegendomen, men det kan ändå vara bra att ni pratar igenom hur ni vill göra med avbetalning av lånet. Står du som ägare av huset kan man argumentera för att lånet möjliggjorde köpet för er båda, men om en person står som ensam ägare av ett hus blir det ofta orimligt att den andra är med och betalar av lånet. 

    Sammanfattning och rekommendation
    Vid en eventuell separation kommer värdet av huset, om det samägs mellan er, att likadelas efter att avdrag gjorts för skulder. Hur ni vill göra med avbetalning av lånet kan vara bra att bestämma sinsemellan. Redogörelsen ovan beskriver alltså vad som gäller enligt sambolagen. Sambolagen kan till viss del avtalas bort genom samboavtal, där man kan reglera hur bostad och bohag ska delas vid en separation. Där kan man ta upp vilka delar som inte ska ingå i bodelningen bland annat. 

    Vid bostadsköp och samboskap finns i övrigt också en del saker man kan ha i åtanke. En annan sak att tänka på är gemensamt sparande, eftersom pengar på ett konto inte hör till samboegendomen. Därför är det en bra idé att ställa upp båda som kontohavare, så att man enklare kan visa att båda har rätt till pengarna. Sambor ärver inte heller varandra, så vill man reglera hur egendom fördelas vid ett eventuellt dödsfall är ett testamente att rekommendera.

    Behöver du vidarehjälp med upprättande av juridiska dokument eller vill veta mer kring vad som kan vara bra att tänka på som sambor så kan du komma i kontakt med en jurist genom att följa denna länk.

    Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och önskar dig lycka till! 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden