Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Att köpa in sig i sin sambos hus

    Hej!
    Min sambo och jag har värderat hans hus och jag ska köpa in mig i hans hus så att vi äger 50% var. Förlorar jag på detta om vi mot all förmodan skulle gå isär. Vi har inga gemensamma barn. Vi har bara ett gemmansamt lån på huset då vi har renoverat huset tillsammans och jag kan köpa in mig kontant. Vad bör jag tänka på?

    Rådgivarens svar

    2021-02-08

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för generella regler på området som följs av en sammanfattande rekommendation. Bestämmelser som blir relevanta när ett samboförhållande upphör finns bland annat i sambolagen. 

    När sambor går isär
    När ett samboförhållande tar slut finns en möjlighet att begära att bodelning ska ske, där sambornas samboegendom delas lika mellan samborna. En sådan begäran måste i så fall framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Detta framgår av 8 § sambolagen. I bodelningen beräknas sambornas andelar i samboegendomen, därefter dras skulder av och det som är kvar läggs samman. Värdet delas lika mellan samborna. Detta följer av 12-14 §§ sambolagen

    Samboegendom
    Som ovan nämnt är det endast samboegendom som ingår i en eventuell bodelning. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. 5 § förtydligar begreppet “sambors gemensamma bostad”. Sambors gemensamma bohag är enligt 6 § möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. För att din sambos hus ska kunna ingå i en bodelning krävs alltså att bostaden förvärvades för gemensam användning, det vill säga att avsikten vid förvärvet var att huset skulle utgöra er gemensamma bostad. Jag vet för lite om er situation för att ge ett garanterat svar på om huset utgör samboegendom eller inte, men om avsikten vid förvärvet av huset inte var att det skulle vara ert gemensamma hem (exempelvis om din sambo förvärvade huset innan ni planerat att bli sambos) talar det för att huset inte utgör samboegendom. Därmed skulle huset inte heller ingå i en bodelning. Genom 9 § sambolagen kan sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Däremot kan man inte bestämma att egendom som inte utgör samboegendom ska ingå i en bodelning. Så om huset inte utgör samboegendom kommer det inte ingå i en eventuell bodelning som ni kan begära om samboförhållandet skulle ta slut. 

    Regler vid fastighetsköp
    I 4 kap. jordabalken (JB) finns regler som blir aktuella för själva köpet av fastigheten. Enligt 4 kap. 1-3 §§ JB finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att köpet ska bli giltigt, som att köpehandlingen ska innehålla information om köpeskillingen och en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Köpehandlingen måste även skrivas under av både köparen och säljaren. Enligt 4 kap. 8 § JB kommer den som köpt andel i fastigheten inneha fastigheten under samäganderätt med den andra ägaren, vilket gör att samäganderättslagen blir tillämplig. Den innebär bland annat att alla delägare måste samtycka till exempelvis en försäljning av fastigheten (se 2 § samäganderättslagen). Vid fastighetsköp ska även lagfart sökas enligt 20 kap. JB. Lagfart är en inskrivning av förvärvet. 

    Rekommendation
    Det finns alltså många juridiska frågor som aktualiseras av att köpa in sig i sin sambos hus. Ovan har jag redogjort för några regler som blir aktuella. Jag skulle ändå rekommendera att du tar kontakt med en erfaren jurist som kan titta närmare på alla relevanta omständigheter i er situation gällande huset och därefter göra en bedömning av vad som är bäst att göra i er situation. Hos Familjens jurist kan du få hjälp med både ansökan om lagfart, frågor vid köp av fastighet, samboavtal och samäganderättsavtal. Jag skulle därför tipsa om att boka en tid för ett telefon- eller onlinemöte för ytterligare rådgivning. 

    Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden