Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Att bli sambo/gifta sig med någon med dålig ekonomi

    Hej,
    Jag undrar om min ekonomi som är stabil kan påverkas när jag blivit sambo med en person som har skulder och indrivning på sin lön. Vad ska jag tänka på i samboskapet och om vi skulle gifta oss? Kan jag bli tvingad att betala på hans skulder eller kan mina ägodelar och sparande bli påverkat. Tacksam för svar.

    Rådgivarens svar

    2018-08-02

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse avseende ekonomiska konsekvenser av ett samboskap eller äktenskap och hur du kan gå vidare i din situation. Regler kring din fråga återfinns i äktenskapsbalken och sambolagen.

    Att vara sambo
    Enligt 3 § sambolagen utgör samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag (möbler etc.) som köpts in för gemensam användning. Detta innebär i sin tur att om en av samborna bott i en bostadsrätt innan samboförhållandet inleddes blir bostadsrätten inte samboegendom. Vid en separation kommer samboegendomen att delas lika även om inte samborna betalat lika mycket. Enligt 4 § sambolagen är egendom som en sambo fått i gåva, genom arv eller genom testamente med förbehåll om att den ska vara enskild egendom inte samboegendom. Andra tillgångar än samboegendom behåller var och en själva. Sambor ärver inte varandra. Sambor är inte skyldiga att betala varandras skulder.

    För att undvika ekonomiska konsekvenser bör ett samboavtal upprättas. Enligt 9 § sambolagen får sambor avtala om att bodelning inte ska göras eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen. I samboavtalet kan avtalas om att all egendom ska vara enskild och det kommer resultera i att var och en äger och behåller sina egna saker, även efter separation. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, se 9 § andra stycket sambolagen.

    Att vara gift
    När man är gift råder huvudregeln att makarna själva ansvarar för sin egendom och sina skulder. Under äktenskapet råder dock en underhållsskyldighet som innebär att makarna ska bidra med behövligt underhåll för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov, se 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. Den make/maka som har en större inkomst får därför täcka en större del av dessa utgifter. Vid en äktenskapsskillnad upphör underhållsskyldigheten som huvudregel, 6 kap. 7 § äktenskapsbalken.

    Enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken blir all egendom som inte är enskild egendom makarnas giftorättsgods vd ingående av äktenskap. Vid en skilsmässa och bodelning kommer egendomen efter avdrag av maken/makans skulder att läggas samman med den andra maken/makans giftorättsgods för att sedan delas lika makarna emellan, se 11 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken. Det innebär att om en av makarna har skulder, som inte kommer från egendom som är enskild, kommer dessa skulder att dras av från värdet på dennes giftorättsgods innan sammanläggning med den andre makens/makans giftorättsgods, vilket slutligen kommer påverka hur stor summa båda makarna får av giftorättsgodset i slutändan. Den make/maka som inte är skuldsatt kommer då påverkas av den andres skulder, även om den skuldfria maken/makan inte övertar den andres skulder.

    För att skydda sin egendom kan bestämmas att egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken, vilket gör att egendomen inte kommer att tas upp i bodelningen. Sådan egendom tas endast upp i bodelningen om makarna är överens om det. Formkraven för ett äktenskapsförord är att det ska vara skriftligt, registreras hos Skatteverket och undertecknas av båda makarna, enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Utöver ett äktenskapsförord kan egendom bestämmas vara enskild till följd av villkor i samband med gåva eller arv exempelvis, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

    Vad gäller i din situation och hur kan du gå vidare?
    När man är sambo med en person med ekonomiska svårigheter kan man inte bli tvingad att betala personens skulder. Inte heller ditt sparande kan bli påverkat eftersom ni är två ekonomiskt självständiga individer. Däremot kommer gemensam bostad och bohag att delas lika om samboförhållandet tar slut och den/det köpts in i syfte att användas gemensamt. För att undvika detta bör ett samboavtal upprättas skriftligen med era underskrifter där ni reglerar att all egendom ska vara enskild och det kommer resultera i att var och en äger och behåller sina egna saker.

    När man är gift med en person med ekonomiska svårigheter inträder ett större ansvar. Under tiden man lever som makar har man en underhållsplikt för gemensamma och personliga behov. Som make/maka övertas inte den andres skulder, men den andres skulder kan ändå komma att påverka vid en bodelning när giftorättsgodset läggs samman. För att skydda dina ägodelar och ditt sparande bör ett äktenskapsförord upprättas skriftligen, registreras hos Skatteverket och vara underskrivet av er båda.

    Jag hoppas att jag kunnat besvara din fråga. Är du i behov av hjälp med att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord föreslår jag att du tar kontakt och bokar en tid med en av våra verksamma jurister här. Du är alltid välkommen med en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden