Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Återbetalning av kontantinsats mellan sambor

    Hej! 2010 köptes ett hus, *** gick då in med hela kontantinsatsen på 180000kr. Vi ägde huset tillsammans 50/50. Huset är sålt och vi är separerade, vi har delat på vinsten av huset och jag vet att enligt samboavtalet är jag inte skyldig *** mer än så trots att han gick in med hela kontantinsatsen. Däremot känns inte det helt okej för mig utan jag tycker att jag ska betala hälften av kontantinsatsen till honom dvs 90 000kr medan han tycker att jag ska betala 180000kr för att han vill ha tillbaka hela summan.
    Vem har rätt? Vänliga hälsningar

    Rådgivarens svar

    2017-10-28

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Regler om sambors egendomsförhållanden hittar du i sambolagen (SamboL). Av 9 § SamboL framgår att samborna kan välja att avtala bort sambolagen helt eller delvis. Det innebär att man till viss del frångår de bodelningsregler som finns i lagen. Du nämner samboavtal i din fråga, men jag tolkar det ändå som att ni gjort en bodelning eller att ni annars sålt huset gemensamt eftersom ni samäger hälften var och därefter delat på vinsten.

    Likadelningsprincipen
    Om ni har gjort en bodelning enligt sambolagen så framgår det av 14 § SamboL att sambornas andelar av samboegendomen (jfr 3 § SamboL) ska läggas samman och därefter delas lika. Likadelningsprincipen gäller alldeles oavsett vem som har betalat för – eller i juridisk mening äger – egendomen, så länge samboegendomen köpts för gemensamt bruk. Eftersom din exsambo gick in med kontantinsatsen till ert gemensamma hus så ska alltså även denna ingå vid likadelningen, om ni inte upprättat ett skuldebrev som förklarar att du har en skuld till din exsambo på halva kontantinsatsen. Om skuldebrev saknas och om bodelning har skett enligt sambolagen så har du, precis som du säger, ingen skyldighet att betala tillbaka något till din exsambo.

    Samboavtal och samäganderätt
    Om ni emellertid avtalat bort sambolagen med stöd av 9 § SamboL så är det mest troligt att ni äger huset med samäganderätt. Av 1 § samäganderättslagen framgår det att om två eller flera äger egendom tillsammans så förutsätts det att de äger lika mycket, om inte annat kan bevisas. I ert fall verkar det som att ni stått inskrivna som 50/50 husägare. Detta talar för att ni ägt lika mycket av huset. Om din exsambo dock kan bevisa att han betalat kontantinsatsen så skulle det kanske kunna innebära att han kan använda kontantinsatsen som bevis för att han äger mer av huset än vad du gör, och att han således har rätt till mer ersättning än dig. Jag skulle dock säga att denna efterhandskonstruktion inte borde vara möjlig eftersom ni redan sålt huset och delat på vinsten.

    Återbetalning av moraliska skäl
    Av rent moraliska skäl kan det emellertid vara av värdet att dela på kontantinsatsen. Det finns dock inga lagrum som kan hänföras till vem som har rätt och till hur mycket. Jag anser att om du vill betala tillbaka till din exsambo så är din beräkning på 90 000 kr helt riktig eftersom syftet vid husköpet objektivt var att ni skulle äga huset gemensamt. Om du hade betalat hälften av kontantinsatsen vid köpet så hade ni betalat 90 000 kr var. När ni nu delat på vinsten av huset så har din sambo fått tillbaka 90 000 kr (+vinst) av det han betalade i kontantinsats, och du har fått de resterande 90 000 kr (+vinst). Eftersom du aldrig betalade någon kontantinsats från början så har du alltså gjort en vinning på 90 000 kr och din exsambo en förlust på samma belopp. Betalar du således 90 000 kr till honom så har han i praktiken fått tillbaka hela kontantinsatsen och ni har således enbart delat på den rena vinsten.

     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden