Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Ärver samborna varandra?

    Min sambo har avlidit. Inget samboavtal är skrivet. Han har ett barn. Inga gemensamma.
    Har jag uppfattat rätt att jag behåller husets saker som vi skaffat efter att vi flyttat ihop och upp till 2 basbelopp ( vi kommer inte att komma så högt) och barnet det han hade före vi flyttade ihop samt hans pengar
    Han står registrerad på traktorn, släpkärra och bil. Ärver hans barn detta?
    Vi har gemensamt köpt snöslunga, motorsåg, åkgräsklippare och jordfräs. Inga kvitton tyvärr, vem ärver dessa?
     

    Rådgivarens svar

    2021-03-27

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Arvsrätt vid sambos död

    Sambor har ingen rätt att ärva varandra, som makar har. När den ena sambon dör anses samboförhållandet upphört, 2 § sambolagen. Då kan den efterlevande sambon begära en bodelning enligt 8 § sambolagen. I bodelningen ingår endast samboegendom. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som har anskaffats för gemensam bruk, 3 § sambolagen

    Den efterlevande sambon kan i vissa fall ha rätt att stanna i bostaden, oavsett om den är samboegendom eller inte, 22 § sambolagen. I detta fall måste dock den efterlevande ersätta dödsboet då för bostadens värde. Denna regel gäller hyresrätter och bostadsrätter. 

    Det finns en annan skyddsregel för sambor när den ena sambon dör. Denna regleras i 18 § sambolagen och stadgar att, i den mån det räcker, har den efterlevande sambon alltid rätt att vid bodelningen erhålla samboegendom i värde av två prisbasbelopp vid tiden för dödsfallet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. 

    Samägande

    När två eller flera personer äger egendom tillsammans blir samägnaderättslagen tillämplig, 1 §. Denna lag är dispositiv, vilket betyder att om ni avtalat om något annat gäller det före lagen.

     Det är  delägarna som tillsammans förvaltar över egendomen och åtgärder som gäller hela egendomen får inte vidtas utan de andra delägarnas samtycke, 2 § samäganderättslagen. Om delägarna ej kan enas om förvaltningen, kan en god man förordnas, 3 § samäganderättslagen. 

    Varje enskild delägare har dock rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen. Delägare får sälja eller ge bort sin egen andel utan att övriga delägare måste samtycka till detta. Däremot kräver en åtgärd gällande hela egendomen, exempelvis en försäljning av den i dess helhet, samtliga delägares samtycke.

    Varje delägare kan dock begära att egendomen tvångsförsäljs på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Om en delägare visar att det föreligger synnerliga skäl emot detta, ska egendomen inte säljas. 

    Tillämpning

    När det kommer till sambos så har de ett något svagare skydd än vad makar. En sambo ärver således inte den avlidne sambon. Vad du kan begära är en bodelning av er samboegendom och då får du hälften av det som anses som samboegendom. Som du själv påpekar finns det en skyddsregel som ger dig rätt att få samboegendom upp till ett visst belopp. Du kan alltså ha rätten att få mer en hälften av samboegendomen. 

    Hans barn ärver med all sannolikhet traktorn, släpkärran och bilen om inget testamente är skrivet. 

    Om ni har gemensamt anskaffat annan egendom än samboegendom så blir reglerna om samägande tillämplig. Då anses ni båda ha som huvudregel ägt lika stora andelar av egendomen. Dessa andelar ingår då i din sambos kvarlåtenskap och hans barn ärver då dessa andelar, om inget testamente finns. Då blir du och de som ärver egendomen samägare till egendomen och ni får förvalta den tillsammans. Om ni inte vill samäga den är det enkelt att till exempel du säljer din andel till de andra delägarna eller tvärtom. 

    Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du/ni behöver vidare juridiskt hjälp med att t.ex. upprätta en bouppteckning så kan jag varmt rekommendera Familjens jurist som är experter inom dessa områden. Här kan du boka en online eller telefontid med en jurist. 

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden