Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Ärver sambons barn hälften av sambons bostad?

    Hej !  En fråga om arv och bouppteckning .
    X bor i sitt föräldrahem som han äger ihop med sin syster. (Systern bor på annat håll )
    X:s sambo flyttar in hos X. Efter en tid säljer syskonen föräldrahemmet och X köper en villa och flyttar in med sin sambo. X står för alla kostnader och lån.
    Nu har sambon ( som har två barn i ett tidigare äktenskap ) avlidit.
    Enligt sambolagen  ärver inte sambos varandra om inget samboavtal finns. 
    Innebär detta att hälften av villan och bohaget kommer att ärvas av sambons söner?
    Tacksam för svar och har sedan ytterligare en fråga   

    Rådgivarens svar

    2020-12-12

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Regler kring bodelning för sambor finns i sambolagen. Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).
     

    Arv efter sambor
    Precis som du skriver har sambor ingen arvsrätt efter varandra enligt lag. Barns rätt till arv efter sina föräldrar regleras däremot i 2 kap. 1 § ÄB. Av paragrafen framgår att den avlidnes barn, som kallas bröstarvingar, är de närmaste arvingarna och ska ärva lika mycket. Alltså ärver sambons barn i den situation du beskriver endast sin förälder. Precis som du säger ärver inte X sin sambo.
     

    Att begära bodelning mellan sambor 
    När ett samboförhållande upphör kan en sambo begär att bodelning ska ske, förutsatt att sambon begär det inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Detta finns reglerat i 8 § sambolagen. Om ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna avlider gäller rätten att begära bodelning endast för den efterlevande sambon, detta står i 18 § sambolagen. Det betyder att X i din fråga kan begära bodelning om X vill det, men att sambons barn inte har någon rätt att begära bodelning. 
     

    Bodelningen
    Om X begär bodelning är det samboegendom som genom bodelningen kommer fördelas mellan samborna, detta framgår av 8 § sambolagen. Enligt 3 § sambolagen betyder samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att det förvärvats för gemensam användning och inget annat följer av 4 eller 9 §§ sambolagen (exempelvis att samboegendomen är föreskriven att vara enskild egendom eller om samborna skrivit i ett samboavtal att viss egendom inte ska ingå i bodelningen). Om bodelning ska ske räknas sambornas andelar av samboegendomen ut, skulder dras av och det som är kvar läggas sedan samman och delas lika mellan samborna, se 12-14 §§ sambolagen. Barnen till sambon i din fråga ärver då sin förälders andel men inte X:s andel. 

    För att villan som X och sambon flyttade in i ska utgöra samboegendom krävs alltså att den förvärvats för gemensam användning. Att villan köptes under förhållandet och att X och sambon båda flyttade in i villan tillsammans är omständigheter som kan tala för att villan förvärvats för gemensam användning och att den därför kommer ingå i en bodelning om X begär en sådan. 
     

    Rekommendation
    Generellt gäller alltså att en efterlevande sambo kan begära att bodelning av samboegendomen ska ske, vilket innebär att samboegendomen fördelas på hälften. Det är dock den efterlevande sambons val, denne måste inte begära bodelning utan behålla sin egendom och låta sambons barn ärva sambons egendom. Jag kan inte svara såhär på rak arm exakt hur fördelningen kommer bli av den villa och bohag du beskriver i din fråga eftersom det kräver en mer noggrann genomgång av alla omständigheter och mer detaljerad information. På grund av det och på grund av att du skriver att du har en ytterligare fråga skulle jag rekommendera att ta kontakt med en jurist som kan ge dig ytterligare rådgivning och hjälp i just ditt ärende. Hos Familjens jurist finns erfarna och duktiga jurister, det går att boka tid för telefon- eller onlinemöte på deras hemsida. 

    Jag hoppas ändå att jag kunde hjälpa till genom att förklara reglerna som gäller på området. 

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden