Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Ärver jag min sambo?

    Jag och min särbo planerar att flytta ihop efter 12 års särboende. Vi har båda barn i tidigare relationer, jag har två vuxna barn 31 och 33 år och min särbo har ett barn på 19 år.
    Vi planerar att köpa ett gemensamt boende med ägar andel 50%vardera.  Övriga tillgångar kommer vi att ha separerade. 
     Vi undrar nu hur lagen säger om någon av oss dör före den andra hur ser lagen ut avseende arvsrätt för särkullebarnen. Vi undrar också vad lagen säger om vi beslutar att separera. 
    Hur bör vi agera för att säkerställa att den som lever längst kan bo kvar i det gemensamma huset utan att behöva betala ut arvsrätt, om det går?

    Rådgivarens svar

    2020-12-10

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Först gör jag en allmän redogörelse för rättsläget och därefter följer en tillämpning i ditt fall. 

    I ditt fall antar jag att ni inte är gifta. När ni flyttar ihop blir sambolagen tillämplig i ert fall. 

    Arvsrätt vid sambos död

    Sambor har ingen rätt att ärva varandra, som makar har. När den ena sambon dör anses samboförhållandet upphört, 2 § sambolagen. Då kan den efterlevande sambon begära en bodelning enligt 8 § sambolagen. I bodelningen ingår endast samboegendom. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som har anskaffats för gemensam bruk, 3 § sambolagen

    Den efterlevande sambon kan i vissa fall ha rätt att stanna i bostaden, oavsett om den är samboegendom eller inte, 22 § sambolagen. I detta fall måste dock den efterlevande ersätta dödsboet då för bostadens värde. 

    Det finns en annan skyddsregel för sambor när den ena sambon dör. Denna regleras i 18 § sambolagen och stadgar att, i den mån det räcker, har den efterlevande sambon alltid rätt att vid bodelningen erhålla samboegendom i värde av två prisbasbelopp vid tiden för dödsfallet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. 

    Separation

    Vid separation gäller i princip samma regler som vid dödsfallet. Den ena sambon kan begära bodelning och då måste detta ske, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår som sagt samboegendom. När samborna har en gemensam bostad så får den som är i bäst behov av bostaden den i avräkning på sin lott enligt 16 § sambolagen

    Tillämpning

    I ert fall om någon av er dör så har den efterlevande sambon således rätt att begära bodelning av samboegendomen. Den efterlevande sambon kan ha rätt att stanna i bostaden men måste då ersätta dödsboet för detta. 

    Vid en separation kan någon av er begära bodelning och den som är i bäst behov av bostaden får stanna i den. 

    Jag råder er att möjligtvis upprätta ett inbördes testamente som ger den ena sambon fri förfoganderätt till bostaden. Med fri förfoganderätt menas i princip att den efterlevande får fritt göra vad hen vill med egendomen, med vissa undantag. Dock måste i detta fall uppmärksammas att bröstarvingar alltid har rätt till hälften av sin arvslott, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

    Hoppas du fick svar på din fråga. Om du/ni behöver vidare hjälp med ärendet råder jag er att kontakta Familjens jurist, som är experter inom arvs- och testamensträtt. Du kan givetvis också ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen.

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden