Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Är min lägenhet samboegendom?

    Hejsan.
    Jag har en fråga angående att bli sambo.
    Jag äger lägenheten och möblerna innan min flickvän flyttar in och skriver sig hos mig. Vad händer om vi skulle gå skilda väger sen? Ärver hon då halva min lägenhet och bohag eller är det som är mitt, mitt vid en seperation? Förstår att det vi köpt ihop delas men det man ägde innan,hur ser det ut med det?

    Rådgivarens svar

    2017-12-03

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Regler om sambos återfinns i sambolagen och jag ska nedan redogöra för vad som gäller vid en separation mellan sambos.

    Sambolagen
    Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen. Lagen tar alltså sikte på förhållanden med ett sexuellt samliv därman delar på vardagliga sysslor och ekonomi och som är en längre tid -  vanligtvis bör man åtminstone ha sammanbott i en period om sex månader. Om ett par är folkbokförda på samma adress anses det utgöra en presumtion för att samboförhållande föreligger.

    Vad utgör samboegendom? 
    Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Följande innebär att bostad och bohag som har förvärvats efter samboförhållandets inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning. Vad som avses med bohag är inre lösöre såsom möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Hit räknas inte sådant som är avsett för endast den ena sambons bruk, t.ex. kläder, se 6 § sambolagen.

    Ärver sambo? 
    Det saknar lagregler som gör att sambo ärver efter varandra. För att så ska ske behöver ett testamente upprättas.  

    Vad gäller i ditt fall?
    Tidpunkten du förvärvade lägenheten och bohaget samt när samboförhållandet inleddes är således av avgörande betydelse. Beroende på omständigheterna kan det vara att rekommendera att ni upprättar ett samboavtal även om du stått skriven på lägenheten innan hon flyttar in, för att undvika eventuella framtida tvister och bevissvårigheter. Behöver du hjälp med detta har du möjlighet att upprätta ett samboavtal digitalt eller boka tid för ett möte på ett kontor, det kan du göra här.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden