Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilken av föräldrarna ska barnbidraget gå till?

    Barnet bor med mig från fre/sön. 4 veckoslut i månaden.sportlov 7dagar, höstlov påsklov och samt jullov med mig(mamman)
    Sommarlov är delad hälften mellan båda föräldrarna . Barnet går i skolan där hon är folkbokförd hos sin pappa. Nu till hela frågan,räknar försäkringskassan barnet barnbidrag,underhållsstöd som mammans inkomst? Inget av bidrag kommer till mig från försäkringskassan allt går till pappan

    Rådgivarens svar

    2020-11-21

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken. Det finns också en del regler om föräldrar ekonomiska ansvar för sina barn i föräldrabalken. Jag utgår ifrån att vårdnaden är gemensam mellan dig och barnets pappa.

     

    Förälders ekonomiska ansvar för sina barn

    Föräldrar ska ansvara för underhåll åt sina barn efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). En förälder som har barn boende hos sig antas som regel uppfylla sin underhållsplikt genom att stå för boende, mat och andra vardagliga behov för barnen. Har man inte barnen boende hos sig eller om man inte har vårdnad ska man uppfylla underhållsplikten genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). En förälder kan ibland få underhållsstöd från Försäkringskassan om den andra förälder är skyldig att betala underhållsbidrag, men inte gör det.

     

    Om barnbidrag

    Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av Försäkringskassan. En förälder behöver inte ansöka om barnbidrag utan det betalas automatiskt ut till vårdnadshavare. Exakt vilka kostnader som barnbidraget ska täcka regleras inte i lag, utan kan ses som en slags kompensation för kostnader som följer av att man vårdar barn.

     

    Vilken förälder går barnbidraget till?

    Har föräldrar gemensam vårdnad om sitt barn men inte längre bot tillsammans går som huvudregel hälften av bidraget till varje förälder om barnet bor växelvist. Om barnet bor varaktigt hos en förälder kan den föräldern göra en anmälan om det hos Försäkringskassan och kan då få hela bidraget betalat till sig (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Denna förälder anses sannolikt ha större kostnader för vårdnaden av barnet om barnet är hos den mest, vilket är anledningen till en sådan reglering.

    Om man vill ändra mottagare för barnbidraget kan man göra en anmälan till Försäkringskassan. Är föräldrarna överens går det att göra denna anmälan gemensamt. Är de däremot inte överens kan en av föräldrarna göra en anmälan själv. Är så fallet måste Försäkringskassan göra en utredning av barnets boende för att ta reda på vem som faktiskt har rätt att få pengarna.

     

    Din situation

    Med utgångspunkt att du och pappan har gemensam vårdnad verkar det som att barnen bor ungefär lika mycket hos er båda. Anledningen till att pappan har fått barnbidragen kan möjligen bero på att barnen är folkbokförda hos honom. Eftersom det verkar som att det föreligger ett växelvist boende mellan dig och pappan är utgångspunkten att barnbidraget ska delas mellan er båda, då det kan antas att ni lägger ungefär lika mycket kostnader för försörjningen av era barn. Självklart kan det finnas andra anledningar till att Försäkringskassan valt att betala ut bidraget till pappan.

     

    Mitt råd

    Mitt råd till dig skulle vara att i första hand prata med pappan. Om ni kan komma överens om att dela på bidraget är det den enklaste vägen att anmäla det tillsammans till Försäkringskassan. Kan ni däremot inte komma överens är det också möjligt för dig att göra en anmälan på egen hand, och då kommer Försäkringskassan göra en utredning av boendet för att avgöra vem som har rätt till bidraget.

    Behöver du läsa mer om barnbidrag, underhållsstöd eller annat rörande dina barn kan du göra det hos Familjens Jurist. Du kan också höra dig med Familjens jurists duktiga jurister om din underhållsplikt.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Emilia Nordström
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden