Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilka skyldigheter har man som vårdnadshavare?

    Barnens föräldrar är skilda och har gemensam vårdnad. Barnet bor hos mamman på 100% eftersom pappan jobbar inom vården och säger att han jobbar flera helger i rad och under veckan och inte kan ta barnet på grund av detta. Han säger även att han bara kan ha barnet när han själv kan. Om barnet behöver gå till läkaren eller skolsamtal så säger pappan att han inte kan för att han jobbar och att det påverkar hans ekonomi. Jag säger då att man har rätt att vabba, men han säger att det ej går. Frågan är, har han rätt att säga så och bara hämta barnet när han själv kan?

    Rådgivarens svar

    2020-09-07

     

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Vad innebär det att vara vårdnadshavare åt ett barn?

    Frågor om barn och föräldrar regleras i föräldrabalken. Det finns ingen uttrycklig lagbestämmelse som säger att en vårdnadshavare/förälder är skyldig att hämta sitt barn från skola. Däremot finns det en lagbestämmelse som säger att om båda föräldrarna är vårdnadshavare åt ett barn så ska föräldrarna ansvara gemensamt för barnets personliga förhållanden (föräldrabalken 6 kap 2 § andra stycket). Med vårdnad förstås det ”juridiska” ansvaret för barnets person. Normalt sett är detta dock samma sak som den faktiska vården om barnet, vilket innebär att den som har det juridiska ansvaret för barnet i praktiken också ofta är den som bor med och sköter om barnet.

    Men vid t.ex. skilsmässa kan den faktiska vården komma att ligga huvudsakligen hos en av föräldrarna, även om de har gemensam vårdnad. Detta kan tyckas vara orättvist, inte minst mot barnet, men faktum är det inte finns någon lagbestämmelse som säger att en förälder är tvungen att utöva sina skyldigheter som vårdnadshavare. Det finns heller ingen lagbestämmelse som säger att en förälder ens är tvungen att vara vårdnadshavare. Detta betyder i princip att en förälder som är vårdnadshavare mer eller mindre kan strunta i sitt barn. Konsekvensen av detta kan givetvis vara att den föräldern förlorar vårdnaden om barnet (föräldrabalken 6 kap 2 § första stycket), men något annat straff eller liknande för en vårdnadshavare som missköter sig finns inte.

    Vad innebär det att vara underhållsskyldig för ett barn?

    Din fråga handlar visserligen inte om underhållsskyldighet, men det kan ändå vara värt att nämna att en förälder som har gemensam vårdnad om ett barn är underhållsskyldig för det barnet under förutsättning att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Denna underhållsskyldighet uppfylls genom att betala underhållsbidrag till barnet (föräldrabalken 7 kap 2 § andra punkten).

    I ditt fall innebär detta att barnets pappa är skyldig att betala underhållsbidrag till dig eftersom barnet bor 100% hos dig. Underhållsbidraget har visserligen ingenting med hans skyldighet att hämta barnet att göra, men det kan ändå vara en idé att informera honom om att om han inte har barnet hos sig så är han i varje fall underhållsskyldig.

    Avslutande rekommendation

    Det finns som sagt ingen lagbestämmelse som säger att barnets pappa är tvungen att ta hand om barnet, t.ex. genom att hämta och lämna från förskola etc. Jag förstå dock att detta ställer till det för dig och min rekommendation är därför att i första hand försöka komma överens med honom. I syfte att nå en överenskommelse kan det vara en idé vända er till socialnämnden i kommunen för gratis familjerådgivning.

    Ytterligare en idé kan vara att förklara för barnets pappa att han i vart fall är underhållsskyldig för barnet för det fall att barnet endast bor hos dig. Denna skyldighet är som sagt inte frivillig och kan underlätta för dig, kanske inte med hämtning etc., men åtminstone ekonomiskt.

    Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du några fler funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Familjens Jurist för juridisk rådgivning via telefon. Annars är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden