Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilka rättigheter har man för att få till att barnen ska få bo varannan vecka?

    Hej jag och ex sambon har gemensam vårdnad och vi går efter hans jobbschema så länge hur vi delat upp barnen, han jobbar skift.
    Jag vill ha varannan vecka, för barnens rutin o strukturs skull, han säger att mitt schema är såhär, går inte att ändra på. Och att mina barn vill vara samtidigt som min sambo har sin två barn, varannan vecka. 
    Vad har jag för rättigheter? 

    Rådgivarens svar

    2018-05-31

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!  Nedan kommer jag presentera reglerna kring vårdnad och vilka alterntiv som finns för dig.

     

    Utgångspunkter vid vårdnadsfrågor

    Reglerna om vårdnad återfinns i föräldrabalkens 6 kap. Enligt 1 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Enligt 2 § har den som har vårdnaden om ett barn ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Vidare ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (2 a §).

    Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. (2 a § andra stycket samt tredje stycket).

     

    Ändringar i vårdnaden

    Ändringar i vårdnaden beslutas av rätten (5 §) eller genom ett avtal mellan föräldrarna som sedan godkänns av socialnämnden (6 §). Detta gäller alltså ändringar gällande vårdnaden och om den ska vara gemensam eller om en förälder ska vara ensam vårdnadshavare. Ändringar i boendefrågan kan också beslutas av rätten, eller avtalas om mellan föräldrarna (14 a §). Domstolen kan besluta om växelvist boende, det avgörande här är vad som anses vara barnets bästa i den enskilda situationen. Om man beslutar att barnet enbart ska bo hos den ena föräldern, ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med (15 §).

    Ifall man vänder sig till domstol får rätten uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa (18 a §). Man vill undvika domstolsprocessen i så stor utsträckning som möjligt när barn är inblandade.

     

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis kan sägas att det är barnen som har rättigheter snarare än föräldrarna, och deras bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör dem. Om du vill få till en ändring i boendefrågan är det smidigaste om ni kan komma överens om detta, antingen muntligen eller genom ett skriftligt avtal. Ifall detta inte är möjligt kan du vända dig till domstolen som kan besluta om t ex växelvist boende på det sätt du anser är för barnens bästa. Det går inte säga i förväg vad en domstol kommer besluta, de bedömer det enskilda fallet och vad som anses bäst för barnen i just er situation. Om du vill ha vidare hjälp med detta, t ex hjälp med upprättande av avtal, rekommenderar jag att ta kontakt med en av våra mycket duktiga familjerättsjurister på Familjens Jurist. Du hittar våra tjänster HÄR.

    Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om har fler frågor!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden