Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilka frågor måste man besluta om gemensamt vid delad vårdnad?

    Hej. Vi har en fråga om dela vårdnad.. om ena föräldern vill utsätta barnen för nått den andre starkt INTE tycker är ok, är det då diskussion och konsensus som gäller? Oberoende av vad det är som den ene föräldern vill utsätta barnen för? Här menar jag hur "banalt" det än verkar för den förälder som vill utsätta barnen? Finns det regler kring gränser för detta? Vad som är ok för den ena föräldern att göra även om den andre föräldern visar stark ovilja emot det?

    Rådgivarens svar

    2020-12-31

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

    För den aktuella frågan är det föräldrabalken (FB) som är tillämplig.

    Beslut som rör barnet

    Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barn ska behandlas med respekt för sin person och får inte utsättas för någon kränkande behandling, 6 kap 1 § FB.

    Enligt 6 kap 11 § FB ska vårdnadshavaren bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare, ska dem bestämma i dessa frågor tillsammans (6 kap 13 §). Det är endast om en av vårdnadshavarna till följd av t.ex. frånvaro eller sjukdom är förhindrad att fatta beslut, som den andra föräldern själv får fatta beslut som rör barnet, om beslutet inte kan skjutas upp. I sådana situationer får vårdnadshavaren dock inte ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Enligt lagkommentaren är beslut av ingripande betydelse b.la frågor som rör barnets skolgång samt bosättning.

    I lagkommentaren anges även att när föräldrarna inte bor ihop måste den föräldern som barnet är hos kunna besluta själv i de flesta vardagliga frågor. Detta kan gälla beslut om barnets mat och kläder, sovtider, hur barnet ska tillbringa sin fritid etc.

    Utgångspunkten för allt som rör barnet är att man ska se till vad som är barnets bästa.

    Din situation

    Som jag har redogjort för ovan krävs det att båda föräldrarna kommer överens och fattar beslut tillsammans om sådant som rör barnets personliga angelägenheter och som är av lite mer betydande karaktär. Vardagliga frågor kan den föräldern som barnet befinner sig hos fatta beslut om själv. Eftersom du inte skriver vad det är du och den andra föräldern inte kommer överens om kan jag inte ge dig något mer specifikt svar för vad som gäller i ditt fall. Om den andra föräldern utsätter barnet för något som strider mot barnets bästa så är det självfallet inte okej.

    Om du behöver ytterligare hjälp i frågan rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist som är experter på frågor som rör vårdnad.

    Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden