Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vi kommer inte överens om vart barnen ska bo, vad kan vi göra?

    Jag har varit skild i ca 5 år från min man med två gemensamma barn (snart 7,9 år) nu har han träffat ny tjej och vill flytta barnen till annan kommun varannan vecka. Jag vill inte detta utan tror barnen mår bäst av att bo kvar där de har skola och kompisar. Vad har jag för rättigheter att säga att barnen inte ska flytta med på veckodagarna? 

    Rådgivarens svar

    2020-05-26

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följder en redogörelse om vad som gäller i din situation.

    Jag tolkar situationen som att du och barnens pappa har gemensam vårdnad, därför kommer svaret att utgå ifrån det. Om så inte är fallet är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Gemensam vårdnad

    Den rättsliga regleringen för gemensam vårdnad hittas i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att fatta beslut som rör barnets angelägenheter (6:11 FB), vart barnen bor är en sådant beslut som vårdnadshavarna får besluta om. Om ett barn har två vårdnadshavare ska de besluta om det tillsammans (6:13 FB). Barnens åsikter ska också beaktas i hänsyn till barnens stigande ålder och utveckling (6:11 FB). 

    Utgångspunkten när barnet står under vårdnad av båda föräldrarna är att föräldrarna tillsammans ska besluta om frågor som rör barnen. Om du och barnens pappa inte kan komma överens kan ni, i kommunen som ni bor i, ansöka om samarbetssamtal där ni kan få hjälp.

    Barnens boende

    Vårdnadshavarna ska tillsammans besluta om vart barnen ska bo. Om barnen står under vårdnaden av båda föräldrarna och de inte kan komma överens om vart barnen ska bo så får domstolen på talan av båda eller den ena föräldern besluta vart barnen ska bo (6:14a FB). Vid beslut om vart barnen ska bo ska barnens bästa vara det som avgör vid domstolens bedömning (6:2a FB).

    Om du och barnens pappa kan komma överens kan ni avtala om vart barnen ska bo (6:14a 2st FB), för att avtalet ska gälla ska det vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna det.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att du i första hand försöker komma hitta en lösning tillsammans med barnens pappa. Om det inte går kan ni försöka med samarbetssamtal, och annars kan du ansöka i domstol om att domstolen ska besluta vart barnen ska bo. Vill du ha vidare hjälp i ditt ärende kan du läsa om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden