Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Verkställighetsmål avseende umgänge

    Hur ser gången ut i verställighetsmål av umgänge? Jag har lämnat in verkställighetsansökan för att ensam vårdnadshavre har meddelat att hen framöver inte kommer lämna barnet enligt umgängesdom. En medlare är nu utsedd och ska träffa oss separat och även barnet i fråga. Medlarens uppgift är väl bara att försöka få den som meddelat att den ska utföra umgängessabotage att inte göra det, eller? Jag vill inte ändra i mitt umgänge, då behöver jag väl inte sitta och förhandla om det med medlaren, eller? Vad händer efter medlingen är färdig och vårdnadshavare fortfarande meddelar att hen ska utföra umgängessabotage? Får man tid för att komma på förhandling i tingsrätten om verkställighets målet eller tas beslut av domare utan förhandling? Hur lång tid efter avslutad medling kan man förvänta sig att få beskrevs om man får igenom sin verkställighetsansökan? Jag har ansökt om verkställighet från och med om 1 månad, får man alltid beslut i verställighets ärende innan det datumet man har ansökt om verställighet för? 

    Rådgivarens svar

    2019-01-01

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag vill börja med att beklaga situationen och hoppas att det löser sig. Nedan följer ett svar avseende verkställighetsmål ang. umgänge. Din fråga regleras i föräldrabalken.

    Verkställighetsmål avseende umgänge
    Om en av parterna inte rättar sig efter ett avgörande genom exempelvis umgängessabotage så kan man ansöka om verkställighet för att se till att parten efterlever vad som beslutats om. Efter att en ansökan om verkställighet kommit till tingsrätten har motparten möjlighet att yttra sig över denna. I första hand ser tingsrätten till att parterna kommer överens själva, ofta genom medling.

    Medling ska fungera som ett medel för verkställighet av avgörandet och inte för att parterna ska komma överens om något annat. Medlarens uppgift i ditt fall är alltså att se till att umgänget fungerar som beslutats om och inte att ändra i ditt umgänge. Du behöver alltså inte förhandla med medlaren om ändring i ditt umgänge. Rätten bestämmer en tid inom vilken medlaren ska lämna en redogörelse avseende de åtgärder som vidtagits och vad som framkommit. Tiden för ett medlingsuppdrag i ett ärende om verkställighet är två veckor. Rätten kan dock förlänga denna tid om det finns förutsättningar att nå en överenskommelse på frivillig väg.

    Fungerar det inte att parterna kommer överens själva kallar tingsrätten parterna till sammanträde där tingsrätten prövar frågan. Vid en sådan förhandling ska rätten utgå från barnets bästa. Tingsrätten prövar om det föreligger nya omständigheter eller förhållanden som uppkommit efter att dom i frågan tidigare avkunnades och som ger den andra parten skäl att inte följa domen. Om så inte är fallet kommer tingsrätten att förplikta parten att följa domen, vilket kan kombineras med föreläggande om vite (en viss summa som ska betalas för varje gång umgänget uteblivit) eller besluta om polishämtning. Polishämtning innebär att polisen kommer och hämtar barnet hos den förälder som inte lämnar ut barnet. Man vill dock inte gärna besluta om denna åtgärd eftersom den är så ingripande.

    Verkställighetsfrågor ska handläggas skyndsamt och beslut strävas efter att meddelas så snabbt som möjligt. Exakt hur lång tid det tar är dock svårt att svara på eftersom mycket beror på i vilken mån den andra parten medverkar.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra erfarna jurister här. Familjens Jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden