Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem ska barnen vara folkbokförda hos vid växelvist boende?

    Hej,

    Jag och mitt ex har två gemensamma barn. Jag flyttade ut från vårt då gemensamma hus för ca 2 år sedan. Barnen som är under 16 är skrivna hos sin pappa. Vi har barnen varannan vecka och avståndet till deras skola är ungefär lika långt från oss båda. Nu vill jag att ett av barnen ska vara skrivet hos mig och vet att mitt ex inte kommer skriva på en ändring av folkbokföring. Har jag någon chans?

    Rådgivarens svar

    2020-12-23

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!
    Regler om folkbokföring finns i folkbokföringslagen. I mitt svar utgår jag ifrån att du och pappan har gemensam vårdnad över era gemensamma barn.

    Utgångspunkter för folkbokföring
    När ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet bor ungefär lika ofta hos båda föräldrarna ska barnet folkbokföras där föräldrarna kommer överens om att barnet ska vara folkbokförts, 7 a § folkbokföringslagen. Kan föräldrarna däremot inte komma överens är det upp till Skatteverket att göra en utredning för att fastställa var barnet ska vara folkbokfört.

    Hemvist och boende
    Huvudregeln är att barn, på samma sätt som vuxna, ska folkbokföras där de bor och har sin hemvist, 6 § folkbokföringslagen. När föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor växelvist hos båda föräldrarna ska de folkbokföras där de regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, det vill säga hos den förälder där den spenderar flest nätter, 7 § folkbokföringslagen.

    När barnen bor ungefär lika ofta hos båda föräldrarna
    När barnet nor och tillbringar ungefär lika mycket tid hos båda föräldrarna och anses ha anknytning till båda adresserna (så kallat dubbel bosättning) blir det lite knepigare att avgöra var barnet ska bo. Det finns som ovan nämnt en chans för föräldrarna att komma överens hos vem barnet ska vara skrivet enligt 7 a § folkbokföringslagen. Dock om barnet bor kvar i den ursprungliga bostaden sär familjen senast alla bott tillsammans bör dock barnet fortsatt vara folkbokfört där och inte flyttas till den andra vårdnadshavarens adress, förutsatt att en av vårdnadshavarna fortfarande bor och är folkbokförd på den adressen.

    Hur bedöms barnets egentliga hemvist?
    Det finns en del kriterium som Skatteverket utgår ifrån när det ska bestämma barnets egentliga hemvist. Det ska göra en helhetsbedömning av situationen och sedan ta ett beslut om var barnet ska folkbokföras.
    Om barnet inte bor kvar i den ursprungliga bostaden eller om båda vårdnadshavarna har flyttat därifrån tittar Skatteverket exempelvis på:

    • Avståndet till barnets skola eller förskola,
    • Om vårdnadshavarens bostad finns i det område barnet tidigare bott i,
    • Om barnet har bott i samma bostad oförändrat under en lång tid tillsammans med en vårdnadshavare.

    Din situation och mitt råd
    Du skriver i din fråga att du och ditt ex bor isär och som jag förstår det bor barnen ungefär lika mycket hos er båda. Om ni inte kan komma överens om var barnen ska vara folkbokförda kan du höra av dig till Skatteverket och göra en flyttanmälan, och då om ditt ex inte samtycker till det kommer Skatteverket att utreda var barnet ska vara folkbokfört.
    I din fråga säger du att du har flyttat ut. Om ditt ex och barnen bor kvar i bostaden där du flyttade ifrån talar det för att Skatteverket kommer tycka att de ska vara fortsatt folkbokförda där. Har däremot ditt ex också flyttat kommer Skatteverket titta på sådant som vem som bor närmast skolan, vem som bor kvar i samma område och om barnen bott med någon av er under en längre, oförändrad tid.
    Det är svårt för mig att bedöma hur stor chans du har att barnen ska folkbokföras hos dig, eftersom jag inte har tillräckligt med information om era respektive boendesituationer, men om du vill ha vidare hjälp att utreda kring folkbokföringen kan du boka tid med en av de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

    Det går också att läsa mer om folkbokföring av barn på Skatteverkets hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden