Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem får vårdnaden över barn om ensam vårdnadshavare avlider?

    Viktigaste frågan i mitt liv och den maler i mig dygnet runt. Får sån ångest bara av att tänka på det.
    Separerade från min spanske man 2012 (vi bodde i Madrid) och jag fick ensam vårdnad om våra 2 gemensamma barn nu 7 resp 10 år gamla.
    Enligt överenskommelse flyttade jag och barnen till Sverige 2012. Barnen och han ses då och då med jämna mellanrum och alla är vänner.
    Jag bor nu med ny svensk sambo, våra 2 egna barn och mina 2 äldre barn födda i Spanien i Göteborg. De bor alltså alla mina 4 barn med mig på 100%. Min största o viktigaste fråga i livet är; vad händer med de 2 äldsta barnen om jag avlider?
    De vill absolut inte skiljas ifrån sina nya syskon (halvsyskon) och vill inte lämna familjen o Sverige, sin bonuspappa...sin mormor o morfar, kusiner o övrig släkt o vänner. Skulle vara brutalt på alla sätt om de tvingats byta liv o land för att bo med pappa i Spanien. De kan knappt språket, inte kulturen osv...plus att pappan avsade sig rollen som vårdnadshavare när vi separerade o jag flyttade med barnen till Sverige.
    Så, vad händer om jag mamma plötsligt avlider? Går man på barnens önskan? Går man på något skriftligt jag kan skriva ner? Anlitar jag advokat då?? Vem kontaktar jag?
    Vad ger lagen i detta fall?

    Rådgivarens svar

    2018-12-20

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse av vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. Vidare ges tips på vad du kan göra i din situation. I ditt fall är det föräldrabalkens (nedan förkortad FB) regler om vårdnad i kapitel 6 som blir aktuella.

    Vem får vårdnaden över barn om ensam vårdnadshavare avlider?

    Av 6 kap. 9 § FB framgår att om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör ska domstol anförtro vårdnaden åt någon annan. Vårdnaden får anförtros till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, en särskilt förordnad vårdnadshavare.

    Det är lämpligare att ha en särskilt förordnad vårdnadshavare i det fallet det är bäst för barnet. Vad som är barnets bästa är inte alltid enkelt att fastställa, men faktorer som barnets behov av god kontakt med sin förälder, barnet vilja och barnets behov av kontinuitet är viktiga.

    Om en vårdnadshavare särskilt ska förordnas, måste någon utses som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 10 a § FB. Ibland kan två vårdnadshavare förordnas, om dessa är gifta med varandra eller sambos. Om den förälder som har dött ger till känna vem de önskar bli vårdnadshavare, ska den personen utses om det inte är olämpligt.

    Bedömningen i ditt fall

    I det fallet som du avlider finns det två alternativ. Det första alternativet är att pappan till barnen får vårdnaden. Det andra alternativet är att en vårdnadshavare särskilt förordnas för barnen och barnen stannar i Sverige. Oftast brukar det vara någon närstående såsom morföräldrar eller liknande som då förordnas som vårdnadshavare.

    Frågan för domstolen är om det är lämpligare att barnen har en särskilt förordnad vårdnadshavare. Argumenten för det skulle vara att barnets vilja är att få stanna i Sverige, och det kan anses som barnets bästa eftersom den har sin närmaste familj i landet. Man vill inte rycka upp barnet från dess sammanhang och det den känner igen. Som du nämner kan barnen inte heller språket eller kulturen i det land som pappan bor i så bra.

    Vad en domstol skulle besluta i detta fall är inte klarlagt. Detta är helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Däremot finns det goda skäl till att förordna vårdnaden till en särskild vårdnadshavare för dina barn eftersom pappan inte bor i samma land. Vad du själv kan göra i ditt fall är att ge till känna i ett dokument vem du skulle vilja se som särskilt förordnad vårdnadshavare.

    Sammanfattning och råd

    I det fallet du som vårdnadshavare avlider kan vårdnaden anförtros antingen den andra föräldern eller en särskild förordnad vårdnadshavare om det är lämpligare. Det är en domstol som får avgöra lämpligheten utifrån barnens bästa och vilja. Du som vårdnadshavare kan redan nu ge till känna vem du skulle vilja se som särskilt förordnad vårdnadshavare. Det bästa är att skriva ned detta.

    I det fall du känner att du behöver hjälp med detta och på ett djupare plan gå igenom dessa frågor kan det vara bra att vända sig till en jurist. Du får gärna boka en tid med en av våra erfarna kollegor.

    Jag hoppas att jag har svarat på din fråga på ett lättförståeligt sätt. I det fall du har några följdfrågor på detta svar kan du alltid vända dig tillbaka till oss på Fråga Juristen så hjälper vi dig. Lycka till!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden