Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem betalar avgift till förskolan?

    Jag har barnen varannan vecka, dem är skrivna hos mig.
    Pappan bor i en annan stad, 1,5 timme bort.
    Jag utnyttjar förskolan, han gör inte det.
    Han är ledig med barnen de veckorna dem bor med honom.
    Måste jag som mamma betala hela avgiften eller måste pappan betala halva?
    Han säger att han inte utnyttjar förskolan, vilket han ju egentligen inte gör.
    Men jag kan inte få honom till att betala ändå?

    Rådgivarens svar

    2020-10-18

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Avgifter för förskola betalas till kommunen. Det är således kommunen som beslutar om fakturan kan delas mellan föräldrar som har barn växelvisboende hos sig. Avgiften kan i vissa fall ingå i underhållsbidraget, som regleras i föräldrabalken.

    Avgift till kommunen

    I 8 kap. 16 § skollagen regleras det att kommunen får ta ut en avgift för att ditt barn ska gå på förskola, familjedaghem eller fritidshem. Avgiftens storlek beror bl.a. på hushållets inkomst och storlek. När föräldrar som har gemensam vårdnad inte bor tillsammans kan vissa kommuner erbjuda en delad faktura som skickas hem till vardera av föräldrarna. Detta gäller dock inte alla kommuner, så vissa kommuner kan tyvärr inte erbjuda det. I det fall en kommun inte kan dela på fakturan mellan föräldrarna skickas den hem till den förälder som barnet är folkbokfört hos. Avgiften bestämts då utifrån det hushållets inkomster.

    Kommunens beslut kan överklagas till förvaltningsrätt. Dock att kommunen inte kan erbjuda en delad faktura för avgiften är inte ett beslut i sig, utan det är ett tillvägagångssätt hos kommunen som alltså inte kan överklagas. Däremot kan självfallet synpunkter om detta lämnas till kommunen.

    Underhållsbidrag

    Underhållsbidrag regleras i 7 kap. föräldrabalken. Som regel ska underhållsbidrag betalas av förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet (se 7 kap. 2 § föräldrabalken). Det föreligger ett växelvist boende om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Vanligtvis behöver en förälder så inte betala underhåll till den andra föräldern. Det finns dock undantag för det, om den ena föräldern har mycket högre inkomster än den andra kan det förekomma att underhållsbidrag ändå ska betalas. En av de grunder som underhållsbidraget räknas på är barnets behov. Barnets behov innefattar hur mycket det kostar varje månad, och där inräknas bl.a. avgifter till förskola.

    Din situation och mina råd

    Kommunen bestämmer själv hur avgiften ska betalas. Mitt råd till dig är därför att höra med kommunen och se om de kan erbjuda en delad faktura mellan dig och pappan till dina barn. Om din kommun inte erbjuder det kan du och pappan komma överens om att dela på avgiften sinsemellan, vilket ni kan komma överens om muntligt eller skriva ett avtal. Du skriver att pappan inte vill dela på avgiften, men det är så att även om barnen är folkbokförda hos dig är ni tillsammans ansvariga för kostnader för era barn. Vid växelvist boende föreligger vanligtvis inte någon skyldighet att betala underhållsbidrag, men har någon av er en mycket högre inkomst än den andra kan avgiften till förskola ingå i eventuellt underhållsbidrag. Om du har låga inkomster kan du också söka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning kring eventuellt underhållsbidrag, vårdnad eller umgänge, kan du boka en tid med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist.

     

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden