Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem bestämmer vart barnen ska vara?

    Hej.
    Jag har delat mig ifrån barnens pappa och haft varannan vecka i tre års tid. Nu vill han ändra på veckorna. Och jag vill inte det. Kan han verkligen kräva detta? Han hotar med advokat.

    Rådgivarens svar

    2020-11-13

    Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som din fråga rör för att sedan applicera det på din situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning.

    Allmänt vårdnad 

    Regler kring vårdnad går att finns i 6 kap Föräldrabalken. Här nämns att om vårdnaden står under båda föräldrarna ska de gemensamt ta ansvar för barnets personliga förhållanden och se till att de behov som följer med ett barn blir tillgodosedda, se 6:2 Föräldrabalken. 

    Enligt 6:11 Föräldrabalken har vårdnadshavaren rättigheter och skyldigheter att bestämma i kring frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta gäller båda föräldrarna om barnet står under gemensam vårdnad, se 6:13 ÄktB. Det innebär att föräldrar med gemensam vårdnad måste komma överens om frågor som rör barnet. 

    Föräldrar som inte kommer överens kan vända sig till familjerätten för hjälp kring samarbete. Om det inte kan nås ett samförstånd kan man vända sig till tingsrätten. Fram tills föräldrarna kommit överens om vad som ska gälla eller att tingsrätten fattat beslut i fråga kan den ena föräldern inte bestämma mer än den andra (i stora drag). 

    Din situation 

    Jag kan inte riktigt utläsa vad din ex-partner efterfråga exakt. Om det är att han inte vill ha barnen hos sig eller att han vill att de ska vara mer hos honom. 

    Rent generellt gäller i alla fall att ni som gemensam vårdnadshavare måste komma överens med varandra kring frågor som rör barnens vårdnad. Det innefattar bland annat var barnen rent faktiskt ska bo och befinna sig. Din ex-partner kan inte “tvinga dig” utan beslutet är något som ni måste fatta gemensammt. 

    Rekommendation 

    I första hand är det alltid bäst om ni som vårdnadshavare kan komma överens om vad som ska gälla. Vid händelse av att det inte går att nå samförstånd kan ni alltid vända er till familjerätten får rådgivningssamtal. I sista hand, om ni absolut inte kan nå ett samförstånd, kan ni vända er till tingsrätten

    Om du vill ha ytterligare rådgivning och något som kan se över din situation mer grundligt och med mer information rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist kunnig inom familjerätt. 

    Familjens jurist har gedigen erfarenhet inom området och bistår mer än gärna med hjälp. De kan bland annat svara på frågor kring vårdnad, boende och umgänge eller allmän rådgivning. 

    Jag hoppas du upplever att du fått svar på din fråga. Om jag missuppfattat dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga.

    Sandra M.B Nygren
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden