Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem bestämmer var barnet ska gå i skola?

    Jag skulle bara kolla vad som gäller skolgång när man har gemensam vårdnad av barnen, men man bor i två olika kommuner. Barnen i fråga ska precis börja åk 2 respektive åk 3, men nu två veckor innan skolan ska börja så tycker barnens mamma att de ska börja skola i Y-kommun där de bor när de är hos sin mamma. Själv bor jag i X-kommun och barnen är även folkbokförda hos mig. Själv så vill jag att de ska gå färdigt i skolan där de går just nu, för min yngsta dotter som ska börja i åk 2 behöver lite extra hjälp pga ADHD. Så nu till min fråga: Vem har rätt att bestämma var de ska gå i skolan?

    Rådgivarens svar

    2020-07-31

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Gemensam vårdnad innebär gemensamma beslut

    Frågor om barn och föräldrar regleras i föräldrabalken. Däri stadgas att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, t.ex. i vilken skola barnet ska gå i. Vårdnadshavaren ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (föräldrabalken 6 kap 11 §).

    Detta betyder att två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad om ett barn tillsammans ska fatta beslut som rör barnets personliga angelägengeter. Den enas åsikt går alltså inte före den andra. Ni kan alltid fråga era barn vad de själva vill också, även om de fortfarande är relativt unga och därför inte får bestämma helt och hållet själva.

    Om ni som vårdnadshavare inte kan komma överens föreslår jag att ni vänder er till kommunens familjerådgivining. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda gratis familjerådgivning och ni kan vända er till både den kommun där du bor, men också till den där barnens mamma bor.

    Avslutning

    Mer än så kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Jag hoppas ändå du känner att du fick lite klarhet i vad som gäller. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden