Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem ansvarar för hämtning och lämning av barn vid umgänge?

    Vem är enligt lag ansvarig för hämtning och lämning av barnet vid umgänge? Ena förälder är ensam vårdnadshavare men barnet har umgänge halva veckan, varje vecka, med umgängesföräldern. Vem måste enligt lag hämta och lämna om det inte står i domen vem som ska göra det? Vi är inte överens och kommer ta tid innan vi får tid i rätten för att lösa detta. Ensam vårdnadshavare vägrar samarbetssamtal och kräver att umgängesförälder ensam ansvarar för alla transporterna själv. Finns det någon lag som tvingar umgängesförälder att ensam sköta all hämtning och lämning? Om det inte står i domen vem som ska lämna och jag meddelar ensam vårdnadshavaren att den får hämta barnet hos mig vid umgängets slut, kan jag då bli anmäld för egenmäktighet med barn eller något annat? Jag vägrar ju inte lämna ut barnet utan anser att vi får dela på hämtningarna och lämningarna tills tingsrätten beslutar om något annat. Kan mitt umgänge dras in av tingsrätten för att jag inte lämnar barnet fast det inte står i domen att det är jag som ska sköta lämningen? Vårdnadshavren har precis flyttat med barnet utan anledning vilket gör att det tar mig som inte har bil en och en halv timme enkel väg att lämna barnet med pendling kommunalt. Vårdnadshavaren har bil och tar den 25 minuter att köra sträckan mellan våra hem. Flytten vårdbadshavren gjorde är inte välmotiverad, utan bara något den kände för. Jag har meddelat att vi får ta hälften av hämtningarna och lämningar var tills tingsrätten tar beslut i frågan. Vårdnadshavaren har meddelat att den kommer vägra lämna ut barnet till mig på umgänge om jag inte både hämtar och lämnar barnet, fast det inte står i domen att jag ska göra något av det. Jag tänker att jag ska hämta barnet också får vårdbadshavren sen hämta barnet hos mig när umgänget är slut. Gör jag något fel lagligt om jag gör såhär? 

    Rådgivarens svar

    2018-12-29

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga juristen för att få hjälp med din juridiska frågeställning. Nedan följer en redogörelse av vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. Vidare ges tips på hur du kan gå vidare med ditt ärende. I ditt fall är det föräldrabalken (nedan förkortat FB och brottsbalken som blir aktuell.

    Vem av föräldrarna ska ansvara för hämtning och lämning vid umgänge av barn?

    Det framgår av 6 kap. 15 b § FB att boendeföräldern ska ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern om det är skäligt. Det primära ansvaret för kostnaderna ligger därmed på umgängesföräldern, men om boendeföräldern flyttar långt bort utan godtagbar anledning kan det beaktas vid kostnadsfördelningen. Enligt praxis bör boendeföräldern ha flyttat så långt att avståndet mellan bostadsorterna åtminstone är 10 mil.

    Av 6 kap. 15 § FB förklaras att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för barnets behov av umgänge. Däremot finns det ingen regel gällande vem det är som ansvarar för hämtning och lämning av barnet, utan detta får föräldrarna försöka komma överens om. Om man inte kan komma överens får föräldrarna vända sig till domstol för att bestämma villkoren för umgänget.

    Den som obehörigen skiljer ett barn från vårdnadshavaren kan göra sig skyldig till egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken. Att obehörigen skilja barnet omfattar att barnet förs bort och att barnet undanhålls. Att barnet undanhålls innebär att barnet är oåtkomlig på annan ort eller att barnet på annat sätt hålls dolt för vårdnadshavaren. Avsikten ska vara att skilja barnet från vårdnadshavaren.

    Vem har ansvaret för hämtning och lämning i ditt fall?

    Av reglerna framgår att föräldrar har ett delat ansvar för barnets behov av umgänge vilket i stort sett betyder att ni föräldrar måste komma överens om hämtningen och lämningen. Om ni inte kan komma överens får man vända sig till domstol, även om detta tar tid. Men det är det enda alternativet som finns om man inte kommer överens.

    Du har nämnt att boendeföräldern har flyttat längre bort. Primärt är det du som umgängesförälder som har ansvaret för kostnaderna när barnet är hos dig. Men i vissa fall kan resekostnaderna delas mellan föräldrarna just när någon av dem har flyttat. Du nämner att det tar 25 minuter att åka med bil mellan bostadsorterna och detta bör vara mindre än 10 mil. Så troligtvis kommer du därför inte kunna dela på dessa kostnader.

    Du gör dig inte skyldig till egenmäkighet med barn om du meddelar vårdnadshavaren att denne måste hämta barnet hos dig vid umgängets slut. Visserligen håller du kvar barnet hos dig, men du gömmer inte barnet på något sätt. Så länge som vårdnadshavaren har lättare möjlighet att hämta upp barnet rör det sig inte om egenmäktighet med barn. Avsikten har inte heller varit att skilja barnet från vårdnadshavaren, avsikten är ju att ni ska ha delat ansvar för hämtning och lämning.

    Sammanfattning

    Det finns ingen uttrycklig regel som bestämmer vem det är av föräldrarna som ska hämta och lämna barnet. Även om det primärt är umgängesföräldern som betalar för resekostnaderna har föräldrarna har ett delat ansvar för att umgänget fungerar. Därför måste föräldrarna komma överens om detta. Umgängesföräldern gör sig dock inte skyldig till egenmäktighet med barn om denne håller kvar barnet och ber vårdnadshavaren att hämta upp barnet. Så i den bemärkelsen gör du inget olagligt.

    Men om man som föräldrar inte kommer överens om ansvaret för hämtning och lämning får man vända sig till domstol. I det fallet du känner att du vill gå igenom ditt ärende närmare med en jurist. Du är välkommen att boka en tid med en av våra erfarna jurister.

    Jag hoppas att jag har svarat lättförståeligt på din fråga. Om du har några följdfrågor på ditt svar är du välkommen att ställa dessa till oss på Fråga juristen så hjälper vi dig gärna. Jag önskar dig all lycka till och hoppas att ni föräldrar kan komma överens om hämtningen och lämningen så att det fungerar problemfritt.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden