Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Växelvist boende hos föräldrar

    Var är gränsen för växelvist boende? Blir det växelvist boende ändå om barnen är hos sin pappa: Fredag från 14 alltså 10 timmar det dygnet. Lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag och lämnar 8 på torsdag morgonen. Räknas det så som 12 nätter i månaden och därför växelvist boende eller ska det vara 12 dygn. Vad krävs av föräldrarna för det ska bli växelvist boende? Har idag ingen kontakt. Barnen bor hos pappa från fredag efter skolan till onsdag morgon när skolan börjar. Nu vill han ha en dag till. Till saken är att han velat slippa betala underhåll sen dag ett. Barnen är 7 och 4 år. 

    Rådgivarens svar

    2019-08-26

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!
    Här nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i ditt ärende. Det är framför allt bestämmelserna i föräldrabalken (FB) som aktualiseras.

    Växelvist boende hos föräldrar
    Det finns ingen i lag exakt angiven definition av vad växelvist boende är. Det har istället utvecklats olika definitioner och sätt att göra en bedömning av begreppet i rättspraxis. Flera myndigheter har utvecklat riktlinjer som de utgår från när de ska bedöma ett barns boendesituation. Som utgångspunkt brukar man säga att växelvist boende föreligger när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar, det behöver alltså inte handla om exakt 50% lika. Enligt ex. Försäkringskassans riktlinjer föreligger växelvist boende om barnet bor minst 12 dagar hos den ena föräldern. Du kan läsa mer om detta här.

    I ett rättsfall (NJA 1998 s 267) kom domstolen fram till att en förälder som inte hade gemensam vårdnad och som hade sitt barn boende hos sig ungefär 30% av tiden inte hade barnet varaktigt boende hos sig. Barnet ansågs ha varaktigt boende enbart hos den andra föräldern och växelvist boende förelåg inte.

    Underhållsskyldighet
    Huvudregeln vid växelvist boende är att ingen av föräldrarna ska betala något underhåll. Av lagen framgår att föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Barnet har rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna levde tillsammans. Om föräldrarna har olika inkomst ska den förälder som tjänar mer stå för en större del av barnets kostnader.

    Om barnet skulle bo mycket mer hos ena föräldern ska den andra föräldern, som inte då fullgör sin underhållsskyldighet genom att bo med barnet, fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag, 7 kap. 2 § FB. Högsta Domstolen kom år 2013 med en dom (NJA 2013 s. 955) där domstolen slog fast att en förälder kan åläggas underhållsskyldighet, trots att barnet bor växelvist hos föräldrarna, om barnet inte får det underhåll som barnet har rätt till. Om den ena föräldern inte svarar för barnets kostnader efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga så kan man  alltså vända sig till domstol och få underhållsskyldigheten fastslagen genom dom.

    Sammanfattningsvis
    Era barn bor hos dig 16 dygn/månad och hos fadern 12 dygn/månad. Detta kan eventuellt räknas som växelvist boende. Situationen kan dock påverkas om fadern ex. har dem hos sig en kortare tid under lov och på så sätt har barnen hos sig en lite mindre del av tiden. Som jag nämnt ovan påverkas underhållsskyldigheten även av föräldrarnas respektive inkomster. Eftersom att det verkar röra sig om ett gränsfall kan det vara en god idé att kontakta exempelvis Försäkringskassan om frågan gäller underhåll. Myndigheten kan då göra en helhetsbedömning baserat på sina riktlinjer och praxis.

    Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om fler frågor dyker upp är du alltid välkommen att kontakta oss på nytt. 

    Med vänlig hälsning,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden