Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vårdnadshavares bestämmanderätt och underhållsskyldighet

    Hej
    Jag och min dotter bor tillsammans med min sambo. Varannan vecka bor hans två döttrar på 13år och 16år här.

    Min sambo och hans exfru har en djup konflikt som pågått sedan dem skilde sig för ca 7år sedan. Dem har svårt att samarbete och har tagit hjälp från familjerätten dock utan någon märkbar framgång.

    Nu har den 16åriga dottern tillsammans med mamman, sökt gymnasieskola ca 14mil härifrån utan pappans (min sambo) vetskap.

    Igår fick dottern reda på att hon kommit in på denna gymnasieskola och dem ”avslöjade” planerna via sms till min sambo igår.

    Min sambo vill inte att dotter Flyttar just pga att hon enbart är 16år och det finns ett likadant gymnasieprogram här i stan. Dottern säger att hon vill studera på annan ort för att kunna flytta hemifrån.

    Nu kräver mamman att min sambo ska stå för halva kostnaden vad gäller alla dotterns utgifter i det nya boendet. Kan det verkligen få gå till på detta vis?

    Rådgivarens svar

    2020-07-24

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Flytten

    Regler om vårdnad och barns bestämmanderätt återfinns i föräldrabalken (FB). Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavare ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (FB 6 kap. 11 §). Står barnet under två vårdnadshavare gäller det nyssnämnda dem båda (FB 6 kap. 13 § st. 1). Är vårdnadshavare på grund av sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i beslut rörande vårdnaden och detta inte kan skjutas upp, bestämmer den andre ensam. Detta gäller dock inte för beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (FB 6 kap. 13 § st. 2).

    Utgångspunkten är således att vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets skolgång utgör en sådan personlig angelägenhet och anses även vara av ingripande betydelse. Utifrån din fråga får jag intrycket att båda föräldrarna har gemensam vårdnad och beslut om barnets skolgång kan alltså inte fattas ensidigt av mamman. Detta eftersom det rör sig om ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid och barnets bästa inte uppenbarligen kräver det. Din sambo kan alltså hävda att beslutet inte ska gälla eftersom han inte varit involverad. Eftersom dottern dock är 16 år väger hennes synpunkter och önskemål tyngre än om hon varit yngre. Det går därför inte att helt avfärda önskemålet om att flytta för att studera på annan ort.

    Kostnaderna

    Föräldrabalken innehåller också regler om underhållsskyldighet. Föräldrar ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När underhållsskyldigheten bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner (FB 7 kap. 1 § st. 1). Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter förmåga (FB 7 kap. 1 § st. 3).

    Föräldrar har alltså en underhållsskyldighet gentemot barnet. Underhållet bestäms dock efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om dottern flyttar upphör alltså inte underhållsskyldigheten för din sambo, det är dock inte givet att han måste stå för hälften av kostnaderna. Om din sambo t.ex. inte har lika god ekonomisk förmåga som dotterns mamma så går det inte att kräva att kostnaderna ska delas lika.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis kan inte din sambos exfru ensidigt bestämma att dottern får flytta för att studera på annan ort. Dotterns synpunkter ska givetvis beaktas, särskilt med tanke på hennes ålder, men i slutändan måste vårdnadshavarna vara överens om flytten för att den ska gälla. Vad gäller kostnaderna, är det inte heller givet att din sambo måste stå för hälften av kostnaderna. Avgörande kommer istället vara barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Om du känner behov av mer juridisk hjälp i vårdnadsfrågor kan du vända dig till Familjens Jurist för mer hjälp.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden