Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Var ska barnet gå i skolan när föräldrarna bor i olika kommuner?

    Hej! Vårdnadshavarna är skilda och har gemensam vårdnad. Vårdnadshavarna bor i olika kommuner. Barnen bor varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Barnen är skrivna hos pappan och det är också i den kommunen som barnen går på förskola. Snart är det dags att välja skola vilket inte vårdnadshavarna är överens om.
    Vad händer om vårdnadshavarna inte kommer överens om vilken skola barnen ska gå i? Måste båda skriva på ansökan till skolan för att den ska bli giltig?

    Rådgivarens svar

    2019-09-06

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Barnets bästa
    I samtliga frågor om vårdnad, umgänge och boende ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska hänsyn tas risken att barnet på något sätt far illa av ett beslut samt barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Med andra ord är det barnets bästa som ska stå i fokus och således har rättvisa mellan föräldrarna ingen betydelse.

    Ansvar vid gemensam vårdnad av barn
    Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, ska dessa två samverka i alla frågor (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken). Utövandet av vårdnad över ett barn innebär bland annat att se till att barnet får en bra utbildning (6 kap. 2 § föräldrabalken). Dessvärre finns det inga uttryckliga regler för var barnet ska gå i skolan, utan det är således upp till föräldrarna (om de har gemensam vårdnad) att komma överens.

    Val av skola
    Vanligen väljs en skola i den kommun där barnet är folkbokförd i, eftersom hemkommunen ska tillgodose barnets skolgång. Beroende på barnets ålder och mognad, bör hänsyn tas även till barnets egna vilja i saken (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det är viktigt att se till möjligheten att bibehålla en trygghet för barnet. Om föräldern i hemkommunen exempelvis planerar att flytta inom kort, kan det vara bättre att placera barnet på en skola som denne inte tvingas flyttas från senare. Om barnet har vänner som kommer att fortsätta från förskolan till lågstadiet, kan det också vara en viktig faktor i avgörandet.

    Sammanfattning och råd
    Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör denne. Ju äldre och mognare barnet är, desto mer hänsyn ska tas till barnets egna vilja. Gemensamma vårdnadshavare ska samverka i alla frågor om barnet och är skyldiga att se till att barnets bästa alltid uppfylls. När ni föräldrar gemensamt ska bestämma vilken skola barnet ska placeras i, bör trygghet och enkelhet för barnet vara avgörande faktorer i ert beslut.

    Du är även varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Vi kan hjälpa till vid de flesta juridiska frågor som rör barn, oavsett familjekonstellation och situation. Du kan vända dig till oss som enskild förälder eller som par. Hos oss får du ett personligt bemötande och ett engagemang som handlar om barnets bästa. Klicka här för att komma till bokningen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden