Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Var kan man vända sig för att få hjälp att komma överens angående barnen?

    Jag och pappan är separerade sedan 1 år tillbaka. 2 döttrar 10 respektive 5 år gamla. De bor varannan vecka. Vi har relativt god kommunikation och är vänner men pappan verkar tyvärr anse att hans föräldraskap endast är de veckor han har barnen och de veckor han är barnledig bär han inget ansvar i barnen. Jag själv önskar en fungerande ge och ta relation gällande barnen för deras bästa. Nu till mina frågor. Vår yngsta dotter verkar uppleva 1 vecka som lång tid och uttrycker daglig saknad efter den andra föräldern (lika oavsett om hon är hos mamma eller pappa) Kan det va så att 1 vecka är för lång tid för henne? Jag har försökt att få pappan att ta henne en natt mitt i "min" vecka (jag gör så på hans vecka) men tyvärr månar han mer om sin egentid, vilket såklart gör mig väldigt ont. Bär han någon skyldighet i att bemöta hennes saknad? Hur samtalar jag med henne när hon säger "mamma när jag är hos pappa får jag komma och sova hos dig när jag saknar dig, men varför får jag inte va hos pappa när jag är hos dig?" Vår äldsta dotter uttrycker tydligt och ordagrant att hon önskar tid ifrån sin jobbiga lillasyster. De bråkar konstant och jag upplever att de skulle må bra av att få vara lite separerade och sakna varandra. Tänker jag fel? Även här får jag inget gehör från pappan som värnar om sin tid. Vad ska jag göra? Hur kan jag gå tillväga? Vad bär pappan för skyldigheter? Kan man vända sig någonstans för att få råd och gemensam hjälp (även att få pappan att förstå och se till barnens behov)? Tänker jag helt galet? Tar barnen skada av denna saknad och för stora dottern den konstanta påfrestningen av lillasyster? Pappan introducerar även nya "kärlekar" som barnen skapar relation till som sedan försvinner, kan detta skada barnens anknytning osv? Viktigt att tillägga är att stora dottern är utredd via BUP med autistiska drag som slutsats.
     

    Rådgivarens svar

    2020-08-18

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för vilka regler som finns gällande vårdnad och umgänge med barn samt avslutar med en rekommendation utifrån din fråga. 

    Om vårdnad, boende och umgänge med barn

    Regler om vårdnad, boende och umgänge med barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). En viktig utgångspunkt i dessa frågor är att det alltid är barnets bästa som är avgörande och står i fokus (2 a §). Om föräldrarna inte bor tillsammans har de ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som inte bor tillsammans med barnet (15 §). Ett barns vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, där barnets egna synpunkter och önskemål ska beaktas i takt med barnets stigande ålder (11 §). 

    Avtal om umgänge

    Föräldrar som inte lever tillsammans kan få hjälp av socialnämnden att komma överens i frågor som rör gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Detta kan exempelvis ske genom samarbetssamtal som kan leda till att parterna tecknar ett avtal. Ett sådant avtal förutsätter att föräldrarna är överens och avtalet är juridiskt bindande om det är skriftligt och socialnämnden i kommunen godkänner det (6 §, 14 a §, 15 a §). Kan föräldrarna inte komma överens kan en domstol besluta. 

    Din situation

    Det finns ingenting lagreglerat om exakt hur umgänget mellan er föräldrar ska organiseras. Detta är istället upp till er föräldrar att komma överens om. Du skriver att du och pappan har en god kommunikation vilket förstås underlättar när ni ska försöka komma överens. Kan ni inte hitta en gemensam överenskommelse om hur umgänget och boendet med barnen ska organiseras så att det blir så bra som möjligt för barnen så kan ni få hjälp av familjerätten, som är en del av socialnämnden i er kommun. 

    Avslutande rekommendation

    Kan du och pappan inte komma överens så kan det underlätta att ta hjälp av någon utomstående. Jag rekommenderar er därför att i första hand vända er till familjerätten i er kommun som kan hjälpa er vidare. Angående dina frågor om hur barnen, deras mående och anknytning påverkas av er situation kan jag tyvärr inte svara på. Via kommunen kan ni däremot få hjälp med olika former av föräldrastöd eller samtal som kan hjälpa dig med dina funderingar. 

    Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge och även kontakta en jurist för vidare rådgivning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden