Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad ska ingå i underhållsbidraget och är jag skyldig att betala mer än detta?

    Hej en fråga,min son o sambo har flyttat isär,han bet underhåll för 2 barn o han har dom varannan helg,nu säger hon att min son även ska betala dagisavgiften på 1500,kan det stämma,hon får barnbidraget underhåll o bostadsbidrag ??

    Rådgivarens svar

    2020-03-18

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. 

    Skyldighet att betala underhållsbidrag

    En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern exempelvis inte har vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsbidraget storlek ska föräldrarna bestämma gemensamt genom avtal. Om föräldrarna inte kan komma överens kan underhållsbidragets storlek fastställas av domstol (7 kap 2 § föräldrabalken).

    Vad ska underhållsbidraget täcka?

    Underhållsbidraget ska täcka barnets behov. Det anges inte närmare i föräldrabalken vad exakt vad som ska ingå i underhållsbidraget. Det är föräldrarna själva som ska komma överens om underhållsbidragets storlek.

    Om en förälder betalar ett för lågt underhållsbidrag

    Om en förälder betalar ett underhållsbidrag motsvarande ett belopp som är lägre än underhållsstödet angivna belopp, kan den andra föräldern som barnen varaktigt bor hos istället ansöka om underhållsstöd.

    Underhållsstödets belopp varierar beroende på barnets ålder. Men exempelvis motsvarar underhållsstödet för barn upp till 11 år 1573kr/mån och för det fall barnet är över 15 år 2073 kr/mån. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så betalar försäkringskassan ett utfyllnadsbelopp så att tidigare angivna belopp kan nås.

    När den ena föräldern får underhållsstöd måste den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till försäkringskassan (17 kap 2 § socialförsäkringsbalken).

    Er situation

    Som ovan nämnt ska underhållsbidraget täcka barnets behov. Den förälder som betalar underhållsbidrag ska inte behöva betala mer än underhållsbidraget eftersom kostnaderna för barnets behov ska redan vara inräknat i underhållsbidraget.

    Däremot kan det vara så underhållsbidraget som en förälder betalar ut är ett lägre belopp än underhållsstödet, och det finns då en möjlighet för den andra föräldern att istället ansöka om underhållsstöd av försäkringskassan.

    Så utan att veta om underhållsbidraget som betalas är ett skäligt belopp, så kan jag inte besvara frågan mer ingående. Däremot är det upp till föräldrarna gemensamt att komma överens om underhållsbidragets storlek. Försäkringskassan kan hjälpa till med vilka belopp som är rimliga utifrån barnets behov.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden