Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad krävs för att få ensam vårdnad?

    Vad krävs för att få ensam vårdnad?

    Hej! Jag och mitt ex har en son tillsammans, som vi har gemensam vårdnad om. Jag är dessutom gravid, men vi har inte gjort någon ansökan om gemensam vårdnad för det barnet då jag tror det är bäst om jag är ensam vårdnadshavare. Han håller inte med om det och säger att han kommer gå till domstol för att få gemensam vårdnad.

    Vi ska gå på samarbetssamtal men har inte kunnat göra det ännu, så förhoppningsvis kan en del lösa sig där men jag tvivlar tyvärr på det. Vi har väldiga samarbetssvårigheter. Jag undrar nu därför vad jag kan göra för att få behålla ensam vårdnad om barnet som kommer även om han går till domstol, och vad som krävs för att jag ska få ensam vårdnad även om vår son?

    Den främsta anledningen till att jag vill ha ensam vårdnad är för att kunna bestämma mer över var barnen ska bo. I nuläget bor vår son växelvis men jag är inte nöjd med detta eftersom jag märker att han inte mår bra hos sin pappa. Jag skulle aldrig neka dem umgänge men jag skulle vilja att mina barn bodde hos mig på "heltid" och varannan helg (eller någon annan överenskommelse) hos pappan. Bebisen kommer självklart bo enbart hos mig tills den är gammal nog att klara av att till exempel sova borta.

    När vår son kommer tillbaka från sin pappa har han väldigt ofta inte fått bada, har smutsiga eller opassande kläder, ibland har han fortfarande haft samma kläder på sig som jag lämnade honom till pappan i flera dagar tidigare. Dessutom kan pappan inte hålla sig till några tider vi kommer överens om för när sonen ska hämtas/lämnas, och han vill ofta ändra på tider i sista minuten eller kommer försent utan att säga något. Vår son har även blivit sjuk medans han varit hos pappan, utan att han sagt något om det till mig, trots att jag skriver och frågar hur han mår varje dag när jag inte har honom hos mig. (Sonen är för ung för att kunna fråga) Pappan har då påstått att han inte märkt av några sjukdomssymptom. Pappan har även lämnat iväg vår son till barnvakter under hela dagar när han själv gjort annat, utan att ens fråga mig först om jag kan ha honom hos mig, och han har träffat en ny tjej som han extremt skyndsamt introducerade till vår son.

    Räcker det för att få behålla ensam vårdnad om det ofödda barnet, och för att kunna få ensam vårdnad om vår son? Hur ska jag kunna gå till väga för att bevisa det? Pappan kommer ju självklart förneka så mycket han kan.

    Mvh

    Rådgivarens svar

    2020-01-07

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga juristen med din fråga. Jag kommer att gå igenom lagregler som blir relevanta i frågor som rör vårdnad om barn och sedan utgå från dem när jag svarar på din fråga. Sedan avslutar jag med råd för hur du kan gå vidare i situationen.

    Vårdnad om barn

    Om mamman är ogift när barnet föds har hon från början ensam vårdnad om barnet (6 kap. 3 § föräldrabalken, FB).  Föräldrar kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller bara hos en av föräldrarna genom ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Vill en förälder få vårdnadsfrågan ändrad kan den vända sig till domstol och domstolen beslutar då om vårdnaden ska vara gemensam eller hos en av föräldrarna (6 kap 5 § FB). När rätten bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte lägger den särskilt stor vikt vid om föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Som förutsättning för att gemensam vårdnad ska fungera brukar det anses att föräldrarna måste kunna samarbeta tämligen konfliktfritt (även om det här förstås inte betyder att föräldrarna alltid måste vara överens om allting, men de måste kunna hantera eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår så att barnet inte drabbas negativt). Rätten fattar beslutet om vårdnadsfrågan utifrån det som antas vara barnets bästa (6 kap. 2a § FB).

    Barnets bästa

    Vad som är barnets bästa går inte att säga generellt utan avgörs i varje enskilt fall utifrån de individuella förhållandena. Man tar hänsyn till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling utifrån både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Man ska i bedömningen ha ett barnperspektiv, alltså att man försöker förstå barnet och hur barnet skulle uppfatta den nuvarande situationen och eventuella förändringar.

    I ditt fall

    Du kommer som utgångspunkt att ha ensam vårdnad om det barn du väntar när det föds eftersom du inte är gift med pappan till barnet. Är man inte överens i vårdnadsfrågan och därmed inte kan skriva avtal om vårdnad finns alltid risk att en av föräldrarna tar vårdnadsfrågan till domstol, och det har man ju rätt att göra. Om pappan tar frågan till domstol blir det upp till domstolen att besluta om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam. 

    Angående den son ni redan har gemensam vårdnad om kan man försöka ändra vårdnaden genom avtal som godkänns av socialnämnden. Annars kan du väcka talan i vårdnadsfrågan i domstol och yrka om ensam vårdnad för er son. Gör du det är det inte en garanti för att du kommer att få ensam vårdnad, utan domstolen kommer att bedöma vårdnadsfrågan utifrån vad som är barnets bästa.

    Ett sätt att bevisa hur din son har det är att ha utomstående personer som kan berätta om vad de vet, vittnen. 

    Råd

    Du kan ta kontakt med Familjerätten i din kommun för hjälp. Om du inte får den hjälp du behöver där skulle jag råda dig att ta hjälp av en jurist som kan ge dig råd för hur du går vidare och hjälpa dig att driva vårdnads- och/eller boendefrågan i domstol, om det är något du vill. Familjens Jurist har mycket kunniga jurister i frågor som rör vårdnad, barns boende och umgänge, så jag skulle i så fall råda dig att boka tid hos dem för ett inledande samtal.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något annat kan du alltid vända dig till Fråga juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden