Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad kan en göra när överenskommelser om t.ex. umgänge inte följs?

    Jag och min sons pappa separerade 2013 och tog ut skilsmässa 2017. Vi har gemensam vårdnad. Sonen fyller 10 år i år. Vi har svårt att kommunicera och ser väldigt olika på barnuppfostran och vår son. Nu kommer vår son utredas för ADHD till hösten och det är en hel del stress kring detta. Jag märker att vår son inte mår bra av våra diskussioner och min önskan är att minimera all kontakt med pappan. I dagsläget bestämmer vi saker och detta ändras hela tiden av pappan vilket gör att det uppkommer diskussioner då jag upplever att jag aldrig kan planera mitt liv. Sedan 2013 har sonen bott heltid hos mig och träffat sin pappa vissa helger. 2015 valda jag att flytta 50 mil bort för att ta mig och min son bort från en giftig kommunikation om umgänge, pengar och ansvar. Pappan vägrade umgänge, vägrade vabba och vägrade lämna och hämta på förskola. Jag valde då att flytta närmre min familj, 50 mil bort. Pappans familj bor utomlands och vi hade ingen koppling till platsen vi bodde på utan var båda ditflyttade och har/hade ingen familj eller vänner där. Pappan skrev på papperna för att flytta. Nu när sonen är äldre är han väldigt bitter på att vi flyttade och är väldigt arg då han kommit på att han faktiskt vill vara pappa. Jag har aldrig motarbetat eller förbjudit sonen att träffa sin pappa. Vad vill jag då ha hjälp med? Jag orkar inte diskutera mer. Jag vill att det är bestämt med en dom vilka helger sonen ska vara hos sin pappa, vem som betalar resorna, exakt hur mycket pappan ska betala i underhåll, vilka  lov och högtider sonen ska vara hos mig respektive sin pappa, vilka år han kan åka ex till jul med sonen och stanna i flera veckor. I skolan får man ta 10 dagar extra ledigt utöver lov. Dessa tar pappan alltid ut allihop för han tycker han har rätt till detta då hans familj bor utomlands och vill åka med sonen. Det är jättebra att sonen får bra kontakt med sin familj men det innebär att jag aldrig kan planera något extra för mig och sonen. Det här handlar mycket om att sonens pappa tar sig rätten att diktera alla villkor. När, vad och hur och jag orkar inte mer. Han skriker och gapar och säger till sonen att jag är dum i huvudet och en idiot. Sonen far väldigt illa av detta. Så hur gör jag? Hur får jag ett stopp på detta? Jag vill ha på papper exakt vad som gäller och detta har han att förhålla sig till. Hur går jag tillväga, vem kontaktar jag och hur mycket kostar det? Kan man ta det genom någon försäkring?

    Rådgivarens svar

    2020-07-22

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation.

    Upprätta ett bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge

    Som jag ser det finns det två alternativ i er situation. Det första alternativet är att ni tar kontakt med familjerätten i kommunen där du och sonen är folkbokförda. Hos familjerätten kan ni få hjälp att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Socialnämnden granskar avtalet och förutsatt att det är förenligt med principen om barnets bästa så godkänns det. Avtalet blir exakt lika bindande som en dom från en domstol och det går att ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om det inte följs.

    Detta alternativ kräver att du och barnets pappa kan komma överens om avtalets innehåll. Om ni lyckas med det så kan ni spara både pengar och tid. Dessutom slipper du stressen som en rättegång skulle innebära för både dig och er son.

    Stämma i domstol

    Om ni inte kan komma överens kvarstår alternativet att stämma sonens pappa i tingsrätten och på så vis få frågorna avgjorda. Vad som gäller kommer då att framgå av en dom. För det fall domen inte efterföljs kan du ansöka om verkställighet.

    Hur går det då till i praktiken? Jo, det första du ska göra är att fylla i en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. Via denna länk kan du läsa mer om detta första steg och ladda ner en blankett. Du måste också betala en ansökningsavgift om 900 kr. Tingsrätten kommer sedan ta kontakt med sonens pappa och meddela honom att ärendet ska avgöras i tingsrätten. Senare kommer ni båda att bli kallade till en muntlig förberedelse. Under förberedelsen kommer domaren ha som mål att ni ska komma överens. I detta stadie kan ni också få hjälp av en medlare att försöka komma överens. Tingsrätten utgår alltid från att en samförståndslösning är till barnets fördel. Om en samförståndslösning inte uppnås så hålls en huvudförhandling.

    Du väljer själv om du vill ha ett ombud eller inte. Ett ombud är oftast en jurist/advokat och dennes uppdrag är att tillvarata dina intressen och argumentera för ditt perspektiv. Du får själv betala arvode till ditt ombud (men du kan eventuellt få ekonomisk hjälp enligt nedan). Jag rekommenderar dig starkt att anlita ett ombud.

    Rättsskydd och rättshjälp

    I nästan alla hemförsäkringar ingår så kallat rättsskydd och då kan du få hjälp att betala ditt ombud genom försäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller.

    Om du inte har rätt tillgång till rättsskydd så kan du ha rätt att få rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka en del av de kostnader som uppstår i en rättstvist. På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om rättshjälp och vad som gäller.

    Sammanfattning

    Jag råder dig att först och främst kontakta familjerätten för att se om ni kan lösa situationen med deras hjälp. Hos familjerätten kan ni också få gå i samarbetssamtal. I andra hand råder jag dig att stämma sonens pappa i tingsrätten. För att uppnå bästa resultat för dig och framför allt för er son, så rekommenderar jag dig att ta hjälp av en jurist. På så vis kan du få värdefull vägledning. Är det bäst med fortsatt gemensam vårdnad eller ska du kanske yrka att du vill ha ensam vårdnad? Hur ofta och hur långt ska umgänget vara? Hur ska ni göra med underhållet? I dessa frågor och många fler kan det vara bra med expertis från en kunnig familjerättsjurist.

    Via denna länk kan du boka en tid med en av våra erfarna jurister på Familjens Jurist. Vi har kontor över hela landet. På Familjens Jurists hemsida kan du även läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden