Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad innebär en vuxenadoption?

    Jag har uppfostrat min mans dotter sedan hon var ett par veckor gammal. Hon är idag 15 år och har ingen kontakt med sin biologiska mamma. Vi har en relation likt mor och dotter och vill gärna befästa vår fina relation genom en vuxenadoption när hon är myndig. Min fråga är vad som händer med arvsrätt tex? Har hon därmed rätt att ärva mig men inte sin biologiska moder? Om man tittar i diverse register från skatteverket tex kommer det då stå att det är jag som är förälder och inte hennes biologiska mamma? Vad innebär en vuxenadoption rent praktiskt för mig och barnet förutom den egna bekräftelsen vi får till varandra?

    Rådgivarens svar

    2020-06-11

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för regler kring adoption och vad en adoption innebär för de inblandade. Det är något olika regler för hur själva adoptionen går till beroende på om den som ska adopteras är över eller under 18 år. Då du skriver att ni planerar för en vuxenadoption så är det just de reglerna jag fokuserar på. 

    Hur fungerar det att adoptera en vuxen person?

    Den rättsliga regleringen gällande adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). En person över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden (den som vill adoptera) och den som vill adoptera samt om adoptionen i övrigt är lämplig (4 §). Vid bedömning av om det finns särskild anledning beaktas om sökanden har uppfostrat den som ska adopteras eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

    En sökande som är gift med barnets ena förälder får adoptera barnet om den föräldern samtycker (6 §). Är den som ska adopteras över 18 år krävs det även samtycke från honom eller henne (7 §). Däremot krävs inte samtycke från barnets andra förälder, men dennes inställning till adoptionen kommer att tas i beaktande vid bedömningen av huruvida adoptionen ska bifallas eller inte. Ett barn som är under 18 år får dock inte adopteras utan vårdnadshavares samtycke (8 §). 

    En ansökan om adoption skickas direkt till tingsrätten som prövar frågan. 

    Vad innebär en adoption?

    Ett adoptivbarn har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn gentemot sin eller sina adoptivföräldrar. De rättsliga banden till tidigare föräldrar upphör att gälla. Detta innebär bland annat att adoptivbarnet ärver och ärvs av sin/sina adoptivföräldrar och dennes släktingar, istället för sin biologiska förälder. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Om en förälder avlider ärver dennes bröstarvingar i första hand (2 kap. 1 §). Här ingår både biologiska och adopterade barn. Finns flera bröstarvingar, oavsett om de är biologiska eller adopterade, så delar de på arvet.  

    Avslutande sammanfattning 

    Utifrån din beskrivning låter det som att det kan finnas förutsättningar för att en adoption av din mans dotter kan bifallas, men bedömningen görs av domstolen. Skulle adoptionen gå igenom så upphör de rättsliga banden till barnets biologiska mor. Det innebär bland annat att barnet då inte längre ärver, eller ärvs av, sin biologiska mor utan istället av dig. Du blir alltså rättsligt barnets mor och kommer att vara registrerad som det precis som om hon hade varit ditt biologiska barn. Skulle adoptionen inte gå igenom kan du förstås istället välja att testamentera del av din kvarlåtenskap till din mans dotter.

    Du kan läsa mer om adoption hos Familjens Jurist som även kan hjälpa er med juridisk rådgivning vad gäller arv och testamente. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, har du fler funderingar är du förstås varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister eller återkomma till Fråga Juristen med en ny fråga. 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden