Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad innebär en orosanmälan och vad har en vårdnadshavare rätt att få ta del av?

    Hej. Jag tror att skolan gjort flera felaktiga orosanmälningar!? Jag ska försöka ta det här kort. För några veckor sen fick jag och min man en orosanmälan om att min man skulle bruka våld i hemmet rentav slå barnen! Dom ringde ungefär 2 timmar innan vi skulle hämta barnen i skolan och sa till honom att han inte fick hämta dom och inte kontakta dom. Jag har ett barn sen ett förhållande och han har två så vi har tre barn ihop. Det konstiga va nu att jag fick hämta min son! Sen gick det 5 dagar så fick jag ett samtal av soc och dom sa att min son inte fick vara kvar. Jag frågade då dom varför dom inte gjort nåt tidigare för hade det varit sant det dom sa så är det förjävligt!! Min son blev ledsen för att han inte fick stanna såklart. Men den här kvinnan ifrån soc sa att anmälan också va om droger. Dom hade varit väldigt otydliga om anmälan när dom pratade med min man några dagar tidigare. Men det är inte bara det vi åkte och pratade med dom och det va inga problem. Några månader innan den här anmälan hade min man redan varit på soc på samtal om dottern som är lite stökig i skolan om vad dom skulle göras dom kom fram till en eventuell adhd utredning. Efter v jag fått hem min son och efter några dar hämtade vi hans barn och det kändes bra men man va ändå kränkt och var väldigt trött efter allt. När vi trodde att allt va som vanligt igen så kom en anmälan till dagen efter vi hämtat hans barn! Det va skolan som gjort en till. Den här gången har vi inte fått vetat varför vi inte fått hämtat barnen och soc har inte hört av sig ännu. Vad kan man göra? och jag tycker inte att verkar ha gått rätt till? Har man inte rätt att få veta varför man inte får hämta barnen? Hoppas du som läser förstår lite vad jag skriver:) 

    Rådgivarens svar

    2020-06-10

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    När görs en orosanmälan och hur utreds anmälan?

    En lärare arbetar i en verksamhet som rör barn och har därför en medföljande plikt att anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke att barn far illa (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Anmälningsplikten innebär att en lärare måste anmäla sin oro om en sådan finns.

    När socialnämnden får in en orosanmälan så ska de först avgöra om barnet behöver skyddas akut, en s.k. skyddsbedömning. De gör även en förhandsbedömning där de tar ställning till om de ska starta en utredning (11 kap. 1 § socialtjänstlagen).

    Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts. En underrättelse kan således avvaktas i vissa särskilda undantagsfall. Ett sådant undantagsfall kan vara när barn har berättat om missförhållanden och upplever stort obehag inför att föräldrarna ska underrättas. Det kan därför behövas ett visst rådrum för att träffa barnet ytterligare och för att kunna förbereda kontakten med föräldrarna.

    Socialnämnden får i deras utredning om de behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs för att bedöma behovet av eventuella insatser (11 kap. 2 § socialtjänstlagen). Efter att utredningen har genomförts kan socialnämnden fatta beslut om detta. Föreligger vid någon tidpunkt misstankar om brott kan och bör detta polisanmälas.

    Vårdnadshavares rätt och skyldighet i frågor som rör deras barn

    Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Som vårdnadshavare har man därför som huvudregel rätt att ta del av samtliga uppgifter rörande barnet. Detta inte minst när barnet är litet. Endast om barnet kan lida men av att vårdnadshavaren får del av informationen kan detta komma att undanhållas från denne.

    Huvudregeln är således att den som är vårdnadshavare ska få veta vad som händer i utredningen rörande orosanmälan.

    Er situation

    Som ovan redogjort så har lärare en skyldighet att göra en anmälan om det finns misstanke om att ett barn far illa. När sedan socialnämnden får in anmälan har de att ta beslut i huruvida barnet behöver skyddas akut, samt om de ska starta en utredning i ärendet.

    Av lagen följer att den som berörs av en sådan utredning ska underrättas om denne, men undantag finns om särskilda skäl skulle tala emot en sådan underrättelse. Alltså finns det situationer när en vårdnadshavare inte kommer att underrättas direkt när en anmälan gjorts eller utredning har påbörjats. Vårdnadshavare har som nämnt rätt att ta del av samtliga uppgifter som rör barnet, men även denna rätt kan inskränkas om barnet kan lida men av att vårdnadshavaren tar del av information.

    Jag kan dessvärre inte besvara närmare huruvida socialnämnden i ert fall har agerat felaktigt då jag inte vet vilka omständigheter som grundat socialnämndens agerande. Min rekommendation är att ni fortsätter ha kontakt med socialnämnden så att ni kan få reda på så mycket som möjligt avseende vad som händer i ärendet. Skulle ni vilja ha ytterligare juridisk hjälp så hänvisar jag er till att boka tid med våra jurister på Familjens Jurist.

    Hoppas du känner att du fick svar på frågan. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden