Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad ingår i underhållsbidraget?

    Hej! Inngår avgift for förskola i underhållsbidraget, eller ska denna betalas i tillegg av den som betalar underhåll (umgängeforälder)?
    Hva med ytterkläder och blöjor i förskolan?  

    Rådgivarens svar

    2018-10-16

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Regler om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens 7:e kapitel.

    Underhållsbidrag
    Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn. Om barnet bor hos den ena föräldern så ska den förälder som barnet inte bor tillsammans med (umgängesföräldern) betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § föräldrabalken).

    Vad ingår i underhållsbidraget?
    Hur mycket umgängesföräldern ska betala i underhållsbidrag beror främst på barnets behov men även på andra faktorer såsom föräldrarnas inkomst. Huvudregeln är att vardera föräldern ska bidra till barnets underhåll efter sin förmåga.

    Till barnets underhåll räknas dels de behov som ett barn vanligtvis har, dels en andel av hushållets gemensamma kostnader för t.ex. TV, telefon, hushållsel och liknande kostnader som påverkas av att det finns barn i hushållet.

    Till de behov som ett barn vanligtvis har kan t.ex. kostnader för mat, kläder, hygien, omsorg och fritidsaktiviteter inräknas. Enligt regeringen bör även kostnaden för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inräknas för barn i åldrarna 1-9 år.

    Sammanfattning och råd
    Sammanfattningsvis kan man konstatera att kostnader för förskola och fritidshem bör ingå i underhållsbidraget för barn mellan 1-9 år. Även kostnader för ytterkläder och blöjor kan hänföras till de behov som ett barn vanligtvis har och bör därför innefattas i underhållsbidraget.

    Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Om du behöver hjälp med att beräkna underhållsbidraget så vill jag tipsa om Försäkringskassans hemsida. Där kan du fylla i information om kostnader kring barnet, föräldrarnas inkomster och dyl. och få ett förslag på vad ett lämpligt underhållsbidrag kan vara.

    Vänliga hälsningar,
    Oskar Emilsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden