Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad händer när ensam vårdnadshavare dör?

    Hej! Jag har två döttrar i ålder 4 och 6år gamla. Deras pappa är inte närvarande i deras liv för tillfälligt då han inte verkar vilja det. Jag har ensam vårdnad om barnen. Vad händer om jag går bort? Vad händer då med barnen? Blir de placerade någon annanstans? Eller hos sin pappa? Eller finns det möjlighet att min sambo får ta hand om dem istället? Jag lever i dag med en annan kille som jag är sambo med och vi har en gemensam son tillsammans. Min sambo är alltså inte mina barns pappa. Tack på förhand

    Rådgivarens svar

    2019-06-19

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Regler om vårdnad av barn finns i föräldrabalken. Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska domstolen överlämna vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Med lämplig vårdnadshavare menas någon som kan ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.

    Vid bedömningen av om den kvarlevande föräldern är lämplig som vårdnadshavare ska domstolen ta hänsyn till barnets relation med föräldern. Om föräldern inte har visat något intresse för barnet eller om de endast haft tillfälligt förekommande kontakt, bör vårdnaden av barnet anförtros till någon annan. Om barnet har funnit en trygghet och gemenskap hos någon annan som är beredd att ta på sig ansvaret som vårdnadshavare, kan denne istället tilldelas vårdnaden av domstolen.

    I övrigt sker alla bedömningar i frågor om vårdnad av barn utifrån barnets bästa. Med barnets bästa menas att domstolen särskilt ska beakta risken för att barnet på något sätt far illa och om barnet har behov av en god kontakt med sin förälder. Beroende på barnets ålder och mognad ska hänsyn även tas till barnets egna vilja.

    Jag kan inte svara på vad domstolen skulle döma i ert fall. Det finns en möjlighet att domstolen överlämnar vårdnaden till din sambo istället för barnets pappa om du skulle gå bort, eftersom barnen idag bor tillsammans med din sambo medan barnens pappa inte är närvarande i deras liv. Det som avgör är vad domstolen anser är bäst för barnen.

    Du kan även upprätta ett testamente, där du anger vem du vill ska ta över vårdnaden av barnen om du skulle gå bort. Domstolen måste ta hänsyn till det och följa din önskan, om domstolen inte anser att den person du önskat är olämplig för uppdraget. Det är med andra ord ingen garanti som ställs genom att testamentera vårdnaden, men det har ändå en betydelse vid domstolens bedömning.

    Jag hoppas att jag kunde ge dig vägledning i din fråga. Om du har ytterligare funderingar eller vill ha vidare hjälp i ditt ärende, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister. Klicka här för att komma till bokningen.

    Vänligen,
    Josefine Johansson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden