Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad händer med vårdnaden av ett barn om föräldrarna inte är tillsammans?

    Hej. Min dotter ska snart få barn. Tyvärr så blev hon lämnad av barnets pappa i femte månaden. De har väldigt sporadiskt kontakt och han tycker inte det finns något att prata om. Han säger dock att han ska ta sitt ansvar. Nu till frågan: Vem får vårdnaden i första skedet? De är inte gifta och jag kan läsa mig till att i sådana fall tillfaller vårdnaden mamman. Min dotter vill att pappan ska vara delaktig men är väldigt osäker på vad som kommer att hända därför vill hon ha vårdnaden tillsvidare för att sedan försöka att få pappan att diskutera hur de ska lösa situationen i framtiden. Får hon vårdnaden tills pappan kräver något annat?

    Rådgivarens svar

    2020-05-13

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din dotters situation.

    Vårdnaden om barn när föräldrarna inte är gifta

    Den rättsliga regleringen för vårdnad om barn hittas i föräldrabalkens sjätte kapitel. Om barnets föräldrar inte är gifta vid tiden för barnets födelse får mamman ensam vårdnad om barnet (6 kap. 3§ föräldrabalken).

    Förändring i vårdnaden 

    Vårdnaden om barnet kan förändras och bli gemensam om antingen den ena eller båda föräldrarna vidtar åtgärder för att ändra vårdnaden. Om båda föräldrarna vill att vårdnaden ska vara gemensam kan de gemensamt ansöka hos domstol eller genom att gemensamt registrera det hos skatteverket (6 kap. 4§ föräldrabalken). Vårdnaden ska då bli gemensam om det inte är uppenbar att det oförenligt med barnet bästa.

    En av föräldrarna kan också ensamt ansöka hos domstolen om att ändra i vårdnaden (6 kap. 5§ föräldrabalken), om barnets pappa vill att vårdnaden ska vara gemensam eller om han vill vara ensam vårdnadshavare kan han ansöka om det hos domstolen. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam ska särskilt vikt läggas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. 

    Vid alla beslut som rör vårdnad om barn ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a§ föräldrabalken). Detta innebär att om det inte är bäst för barnet att vårdnaden är gemensam så ska domstolen inte besluta om gemensam vårdnad.

    Sammanfattning

    Om barnets föräldrar inte är gifta tillfaller vårdnaden barnets mamma. För att ändra i vårdnaden krävs det att föräldrarna antingen ansöker tillsammans om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av föräldrarna ensamt ansöker om ändring i vårdnaden. Har du flera funderingar eller vill du ha vidare vägledning kan du läsa om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till frågor om vårdnad, boende och umgänge här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden