Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad händer med mitt barn ifall jag som ensam vårdnadshavare dör?

    Jag är en mamma som har ensam vårdnad sen födelsen av min son. Jag och den biologiska pappa tog fort slut och han har inte varit delaktig på något sätt. Vi har inte pratat med varandra ens. Jag träffade en man som har uppfostrat min son sen han var spädbarn. Min son kallar honom pappa. Han är 4 år. Jag är gift med denna man. Jag skulle vilja att min man fick någon rättighet att kunna få behålla min son om jag skulle dö. Antigen att vi delar vårdad eller liknade. Jag vill dock inte ta kontakt med den biologiska pappan. Jag vet inte hur de skulle påverka. Jag vill inte skapa något. De är jag rädd förr. Idag är de väldigt bra och de har de alltid varit. Hur kan jag göra? Måste jag prata med den biologiska pappan eller kan jag själv göra något?

    Rådgivarens svar

    2020-10-23

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Ge till känna vem du önskar som vårdnadshavare

    Du har två alternativ till buds för att ditt barn ska tas om hand av din man i händelse av din död. Det första är att ge till känna att du önskar att din man ska utses till vårdnadshavare vid händelse av din död. Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, så ska nämligen domstolen på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden angtingen åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (föräldrabalken 6 kap 9 § andra stycket). Om du då har gett till känna att du önskar att din man utses som vårdnadshavare så kommer också så ske, undet förutsättning att det inte anses olämpligt (föräldrabalken 6 kap 10 a § fjärde stycket). Därutöver ska barnets bästa beaktas (föräldrabalken 6 kap 2 a § första stycket). Detta betyder att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas. Vad barnet mår bäst av går dock inte att säga generellt. Vilket beslut som utgör barnets bästa beror helt enkelt på omständigheterna i det enskilda fallet.

    Det finns inga direkta krav för hur eller var du måste ge till känna vem du önskar som vårdnadshavare i händelse av din död, men min rekommendation är att skriva ett testamente av vilket det framgår att du vill att din man utses till vårdnadshavare. Vill du upprätta ett testamente så rekommenderar jag dig att göra det online hos Familjens Jurist.

    Som jag nämnde i inledningen så har du två alternativ till buds. Det första är alltså att förordna ett testamente av vilket det framgår att du önskar att din man utses till vårdnadshavare. Det andra alternativet är att låta din man adoptera ditt barn. Mer om detta nedan.

    Krav för att få adoptera ett barn

    Barnets bästa och lämplighetsprövning

    Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa återigen beaktas (föräldrabalken 4 kap 1 §). Detta betyder som sagt att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas. Vidare får ett barn adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (föräldrabalken 4 kap 2 § första stycket). Vid denna bedömning av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (föräldrabalken 4 kap 2 § andra stycket).

    Barnets vilja och samtycke

    Innan adoptionen ska barnet få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen (föräldrabalken 4 kap 3 § första stycket). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (föräldrabalken 4 kap 3 § andra stycket). Den som har fyllt 12 år får dessutom adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (föräldrabalken 4 kap 7 §).

    Den andre vårdnadshavarens samtycke

    Slutligen får ett barn inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (föräldrabalken 4 kap 8 §). Detta betyder att en adoption får ske utan den andre förälderns samtycke under förutsättning att denne förälder inte är vårdnadshavare.

    Avslutning

    Du har som sagt två alternativ som står till buds. Om du skulle ge till känna att du önskar honom som vårdnadshavare vid händelse av din död så kommer en lämplighetsbedömning att göras innan din man kan bli vårdnadshavare. Även om rätten brukar ta hänsyn till en avliden förälders önskemål så kan du inte vara helt säker på att din man kommer utses till vårdnadshavare vid händelse av din död.

    Det bästa vore kanske därför att låta din man adoptera ditt barn. Din man kommer kunna adoptera dina barn under förutsättning att detta anses vara det bästa för barnen. Rätten kommer ta hänsyn till barnets uppväxt och dennes relation till såväl den biologiska pappan som till din man. Jag kan dock inte säkert säga ifall din man kommer kunna adoptera ditt barn, men utifrån de omständigheter jag känner till så ser hans chanser goda ut.

    Om din man beviljas adoption av ditt barn så kommer han att bli vårdnadshavare så fort adoptionen beviljas. Han kommer också att fortsätta vara vårdnadshavare vid händelse av din död och du kan därmed känna dig trygg med att barnet kommer få bo kvar med din man. Biologiska pappans samtycke krävs inte för att din man ska kunna adoptera ditt barn eftersom den biologiska pappan inte är vårdnadshavare, men jag har tyvärr inte kunnat hitta någon information om huruvida den biologiska pappan kommer att underrättas om att någon annan vill adoptera barnet. Jag skulle dock tro det, eftersom han trots allt är den biologiska pappan. Men åter igen: Hans samtycket krävs inte för att din man ska kunna adoptera ditt barn. På domstolsverkets hemsida kan ni läsa mer om hur man ansöker om en adoption.

    Jag önskar dig stort lycka till och hoppas du känner att du fick svar på dina frågor. Har du några fler funderingar är du välkomna med en ny fråga.

     

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden