Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad händer med barnen om ensam vårdnadshavare dör?

    Hej
    Jag undrar...
    Jag har ensamvårdnad på mina två barn (12år och 16år). Mina barn har inte haft någon direkt kontakt med sin pappa sedan den yngsta var ca 3,5 år. Det finns en historia med socialen från den tiden. Men efter det har han ingen kontakt med dem. Jag är lite orolig, om jag skulle, gud förbjude, dö i en olycka eller sjukdom, vem får vårdnaden om mina barn då? Finns det något jag kan göra för att minimera risken att han får vårdnaden om dem? Han bor i dagsläget 36 mil ifrån oss, barnen har inte varit hos honom sedan den yngsta var 3,5 år. De vill inte ha närmare kontakt med honom. Vad kan jag göra. Finns det något dokument jag kan skriva för att minska risken att de hamnar hos honom, att de hamnar hos någon de känner sig trygga med och har en närmare relation till?

    Rådgivarens svar

    2019-08-25

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vårdnad av barn vid dödsfall
    När det gäller frågor om barns vårdnad är 6:e kapitlet i föräldrabalken (FB) tillämpligt. Om ena föräldern har ensam vårdnad om barnet och den föräldern dör, kan den andra föräldern anförtros vårdnaden av barnet (se 6:9 st. 2 FB). Om det är lämpligare kan dock en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Domstolen ska vid beslutet beakta under vilka förhållanden barnet har levt och vilken relation hen har till den efterlevande föräldern eller annan potentiell vårdnadshavare. Det finns även en möjlighet för vårdnadshavaren att innan sin bortgång önska vem som ska förordnas till vårdnadshavare (se 6:10 a st. 4 FB), detta kan exempelvis göras i ett testamente. Önskan är dock inte bindande för domstolen, utan frågan avgörs i slutändan med hänsyn till barnens bästa och vad som är lämpligast. Utgångspunkten är att föräldrarnas önskemål ska följas om det inte bedöms som olämpligt.

    Vid alla beslut om vårdnad ska rätten beakta barnets bästa (se 6:2:a FB). Särskild vikt ska då fästas vid risken att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av mognad och ålder. Det kan exempelvis inte anses lämpligt att anförtro vårdnaden till den önskade personen, om barnet har nått tillräcklig mognad och själv motsätter sig detta. Barnets rätt att komma till tals får dock inte tillämpas så att det strider mot barnets bästa.

    Sammanfattning och rådgivning
    Du har alltså rätt att önska vem eller vilka som ska bli dina barns vårdnadshavare om du skulle gå bort. Det kan du göra genom ett testamente eller genom att nedteckna dina önskemål i en annan handling som du förvarar på ett tryggt sätt. Ditt önskemål är dock inte rättsligt bindande utan en omständighet som rätten kommer att väga in vid bedömningen av vem som ska anförtros vårdnaden om dina barn. Som nämnts ovan är det barnens bästa och även deras vilja som är avgörande för beslutet. Vill du ha hjälp att upprätta ett testamente kan du få hjälp av någon av våra jurister hos Familjens Jurist HÄR.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Med vänliga hälsningar

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden