Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad gör man när en förälder inte vill följa ett umgängesavtal?

    Hej! Första besöket i tingsrätten blev domen fortsatt gemensam vårdnad fram till huvudförhandling i januari nästa år. En överenskommelse parterna emellan om om hur umgänget fram tills dess skall se ut ingicks. Modern som tidigare stannat i hallen vid överlämning fick plötsligt för sig att hon skulle gå in i lägenheten och kunde inte ta ett nej förrens 10-15 min. Skrev till henne att jag inte vill det skall hända igen och satt en gräns vid hallen. Nu senast så kom hon upp ensam och sa hon vägra lämna över vår 9-årigs dotter om hon först inte få se hela lägenheten. Inget hon skrivit utan meddelar vid dörren när överlämning enligt avtal skall ske. Dottern var kvar i bilen med hennes man. När jag sa nej, så körde de iväg. Inga svar fick jag heller på varför hon tar sig rätten att göra så. (Misstänker hon vill skapa en osämjan då hon stämde om ensam vårdnad). Om jag tillåter henne att komma in, så kommer det sannolikt något nytt krav som ställs. Så det sett ut senaste året. De är bägge socialsekreterare med släkt som jobbar inom både tingsrätt och advokatbyrå. Vad gör man? Jag står ganska ensam och är slutkörd av allt detta. Med en dotter jag älskar över allt annat och som väldigt sällan vill gå härifrån när hon skall tillbaka till sin mamma.

    Rådgivarens svar

    2020-07-22

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att ni har ingått ett umgängesavtal och att detta inte följs av dotterns mamma. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Umgängesrätt

    Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB. I bestämmelsen anges att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Umgänget är i första hand till för barnet. Det är barnets intressen och behov som är avgörande.

    Umgängesavtal

    För att reglera när umgänget ska ske kan barnets föräldrar ingå ett umgängesavtal. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden för att vara giltigt, vilket framgår av 6 kap. 15 a § 3 st. FB. Socialnämnden ska göra sin bedömning utifrån vad som är bäst för barnet.

    Ett umgängesavtal har samma rättsverkan som en dom från tingsrätten. I 21 kap. 1 § 3 st. FB nämns att om umgängesavtalet inte följs kan man ansöka om verkställighet hos tingsrätten. En ansökan om verkställighet innebär att man begär att umgängesavtalet ska genomföras. Först undersöker tingsrätten om den andra föräldern går med på att uppfylla avtalet frivilligt. Om den andra föräldern inte vill uppfylla avtalet på frivillig väg kan det leda till att han eller hon blir tvungen att betala vite. Rätten ska vägra verkställighet om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa.

    Vad som gäller i ditt fall

    Utgångspunkten är att överenskommelsen ska följas av båda föräldrarna. Därför rekommenderar jag att du i första hand försöker att kommunicera med dotterns mamma och förklara att överenskommelsen är bindande. Om det inte hjälper kan du vända dig till kommunens familjerätt för samarbetssamtal. I sista hand kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Mer information om verkställighet finns på hemsidan Sveriges Domstolar.

    Att medvetet förhindra umgänget mellan barnet och den andra föräldern är mycket allvarligt och riskabelt. Om detta sker kontinuerligt kan den förälder som hindrar umgänget bli av med vårdnaden.

    Sammanfattningsvis ska umgängesrätten respekteras av föräldrarna. Barnets bästa står i fokus vid alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Juristerna har stor kunskap och erfarenhet inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden